Būsenos juosta

The Status Bar contains information about the current document and offers various buttons with special functions. You can click on most status bar items to open a related dialog window.

Lapo numeris

Dabartinis lapo numeris yra rodomas būsenos juostos lauke. Paspaudimas atveria „Eiti į puslapį“, kurį naudodami galite žvalgyti dokumentą. Dešinys spustelėjimas parodo visas žymes dokumente. Paspauskite žymę, kad nustatytumėte teksto žymeklio vietą žymėje.

Statistika

Suskaičiuoja žodžius ir rašmenis su tarpais arba be tarpų, esamoje srityje ir visame dokumente. Skaičius yra laikomas iki kol įrašote ką nors naujai arba pakeičiate sritį.

Current Page Style

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Kalba

Parodo kalbą pasirinktam tekstui. Spustelėkite atverti meniu, kur gali pasirinkti kitą kalbą pasirinktam tekstui arba esamai pastraipai.

Insert Mode

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Selection Mode

Switches between different selection modes.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Skaitmeninis parašas

Spustelėkite, kad pradėtumėte skaitmeninio parašo procesą. Privalote turėti skaitmeninį certifikatą, kad atliktumėte procesą. Taip pat žiūrėkite Skaitmeniniai parašai.

Apjungtas rodymas

Rodoma esama informacija apie aktyvų dokumentą.

Mastelio keitimas ir peržiūros išdėstymas

Trimis valdikliais tekstų rengyklės būsenos juostoje galima keisti dokumento mastelį ir peržiūros išdėstymą.

Peržiūros išdėstymo mygtukai iš kairės į dešinę: puslapiai viename stulpelyje; puslapiai greta vienas kito; puslapiai greta vienas kito poromis, tarsi knygoje.

Tempkite mastelio keitimo šliaužiklį kairėn, jei norite ekrane matyti daugiau puslapių; tempkite dešinėn, jei norite išdidinti mažesnę puslapio sritį.

Zoom

Specifies the current page display zoom factor.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Paremkite mus!