Ženklinimo ir numeravimo juosta

Ženklinimo ir numeravimo juostoje yra komandos numeruotų pastraipų struktūrai keisti, įskaitant pastraipų eilės tvarkos ar pastraipų lygmens keitimą.

Baigti numeravimą

Baigia numeravimą arba ženklinimą esamoje pastraipoje ar pažymėtose pastraipose.

Piktogramos numeravimas išjungtas

Baigti numeravimą

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Piktograma

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Piktograma

Vienu lygiu aukštyn su papunkčiais

Pastumia pastraipas su papunkčiais vienu lygiu aukštyn. Tai yra matoma tik žymeklio padėčiai esant vienam lygyje su sunumeruotu arba suženklintu tekstu.

Piktograma

Vienu lygiu aukštyn su papunkčiais

Vienu lygiu žemyn su papunkčiais

Pastumia pastraipas su papunkčiais vienu lygiu žemyn. Tai yra matoma tik žymeklio padėčiai esant vienam lygyje su sunumeruotu arba suženklintu tekstu.

Piktograma

Vienu lygiu žemyn su papunkčiais

Įterpti elementą be numerio

Įterpia pastraipą be numerio. Esamas numeravimas nebus paveiktas.

Piktograma

Įterpti elementą be numerio

Move Up

Positions the selected paragraph before the one above it.

Piktograma

Move Up

Move Down

Positions the selected paragraph after the one below it.

Piktograma

Move Down

Pakelti su papunkčiais

Pastumia pastraipas su papunkčiais vienu lygiu aukštyn ankstesnės pastraipos. Tai yra matoma tik žymeklio padėčiai esant vienam lygyje su sunumeruotu arba suženklintu tekstu.

Piktograma pakeliama su papunkčiais

Pakelti su papunkčiais

Nuleisti su papunkčiais

Nuleidžia pastraipą su papunkčiais žemiau sekančios pastraipos. Tai yra matoma tik žymeklio padėčiai esant vienam lygyje su sunumeruotu arba suženklintu tekstu.

Piktograma nuleidžiama su papunkčiais

Nuleisti su papunkčiais

Numeruoti iš naujo

Numeravimą pradeda iš naujo Tai yra matoma tik žymeklio padėčiai esant vienam lygyje su sunumeruotu arba suženklintu tekstu.

Piktogramos numeravimas paleidžiamas iš naujo

Numeruoti iš naujo

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Ženklinimas

Įjungtas arba išjungtas ženklinimas

Paremkite mus!