Lentelės mygtukų juosta

Lentelės mygtukų juostoje yra priemonės, reikalingos lentelėms tvarkyti. Ji pasirodo žymeklį perkėlus į lentelę.

Įterpti lentelę

Įterpia lentelę į dokumentą. Galite paspausti rodyklę, nutempti ir pasirinkti eilučių bei stulpelių skaičių, kurį norite įterpti į lentelę ir pažymėti juos paskutiniame langelyje.

Piktograma

Lentelė

Line Style

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Piktograma

Line Style

Border Color

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Piktograma

Line Color (of the border)

Borders

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Piktograma

Kraštinės

Background Color

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

Background Color

Sulieti langelius

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Sulieti langelius

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

Piktograma

Optimize Size

Top

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center (vertical)

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Bottom

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Įterpti eilutes

Įterpia vieną ar daugiau eilučių į lentelę žemiau pažymėtos srities. Galite įterpti daugiau nei vieną eilutę atidarydami dialogo langą (pasirinkite Lentelė → Įterpti → Eilutes), arba pažymėdami daugiau nei vieną eilutę prieš paspausdami ant piktogramos. Antrasis metodas įterpia vienodo aukščio eilutes lygiai taip pat kaip yra originaliai pažymėtos eilutės.

Piktograma

Įterpti eilutę

Įterpti stulpelius

Įterpia vieną ar daugiau stulpelių į lentelę po pažymėjimo. Galite įterpti kelis stulpelius tuo pačiu metu, atidarydami dialogo langą (pasirinkite Lentelė → Įterpti → Stulpelius), arba pažymėdami kelis stulpelius prieš paspausdami ant piktogramos. Jeigu yra naudojamas paskutinis metodas, įterpti stulpeliai turės tokį patį plotį kaip ir pažymėtų stulpelių.

Piktograma

Įterpti stulpelį

Šalinti eilutes

Pašalina pasirinktas eilutes iš lentelės.

Icon Delete Row

Šalinti eilutę

Šalinti stulpelius

Pašalina pažymėtus stulpelius iš lentelės.

Icon Delete Column

Šalinti stulpelį

Automatinio formatavimo stiliai

Automatiškai pritaiko formatus esamai lentelei, įskaitant ir šriftą, šešėlius ir kraštines .

Lentelės savybės

Nurodo pasirinktos lentelės savybes, pavyzdžiui, pavadinimą, lygiavimą, tarpus, stulpelio plotį, kraštines ir foną.

Rikiuoti

Rikiuoja pasirinktas pastraipas ar lentelės eilutes abėcėlės tvarka arba pagal skaičių. Galite apibrėžti iki trijų rikiavimo raktų taip pat kaip ir sujungti raides ir skaičius, ir skaitinius rikiavimo raktus.

Suma

Įjungia sumos funkciją. Atkreipkite dėmesį, kad žymeklis turi būti tame langelyje, kuriame norite pritaikyti sumos funkciją.

Piktograma

Suma

Paremkite mus!