Paveikslo mygtukų juosta

Paveikslo mygtukų juostoje yra priemonės pažymėto taškinės grafikos paveikslo formatui ir padėčiai nustatyti.

Grafikos filtro mygtukų juosta

Šia paveikslo mygtukų juostos piktograma atveriama grafikos filtro mygtukų juosta, iš kurios pažymėtam paveikslui galima pritaikyti įvairius filtrus.

Piktograma

Filtras

Paveikslo veiksena

Čia iš sąrašo galima parinkti pažymėto paveikslo rodymo veikseną. Įterptasis ar susietas paveikslas dokumente nebus pakeistas, keičiamas tik paveikslo vaizdas.

Piktograma

Paveikslo veiksena

Spalva

Spalvos juostos priemonėmis galima pakeisti kai kurias pažymėto objekto savybes.

Skaidrumas

Nustatomas grafikos objekto skaidrumas. Galimos reikšmės yra nuo 0% (visai neskaidrus) iki +100% (visiškai skaidrus).

Piktograma

Skaidrumas

Apversti vertikaliai

Apverčia pasirinktą nuotrauką vertikaliai.

Apversti horizontaliai

Apverčia pasirinktą nuotrauką horizontaliai.

Paveikslo savybės

Suformatuoja pasirinkto paveikslo dydį, padėtį ir kitas savybes.

 Piktogramos paveikslų savybės

Paveikslų savybės

Paremkite mus!