Mygtukų juostos

Šioje žinyno dalyje aprašomos „LibreOffice“ tekstų rengyklėje „Writer“ galimos mygtukų juostos. Šioje apžvalgoje aprašyta numatytoji įrankių konfigūracija, skirta programai „LibreOffice“.

Ženklinimo ir numeravimo juosta

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Grafikos objektų juostą

Grafikos objektų juostoje yra dažniausiai naudojamos taisymo priemonės. Spustelėkite rodyklės piktogramą juostos pabaigoje, kad atvertumėte papildomas komandas.

Grafikos objekto savybių juosta

Grafikos objekto savybių juosta gali būti rodoma tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje. Jei norite ją įjungti, pasirinkite komandą Rodymas → Mygtukų juostos → Grafikos objekto savybės. Juostos mygtukai įgalinami, kai pažymimas grafikos objektas. Numatytieji mygtukai skiriasi, kai juosta naudojama tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Dekoratyvusis tekstas

„Dekoratyviojo teksto“ mygtukų juosta rodoma, kai pažymėtas dekoratyviojo teksto objektas.

Formatavimo juosta

Formatavimo juosta apima keletą teksto formatavimo funkcijų.

Formos valdikliai

Formos valdiklių mygtukų juostoje ar submeniu yra priemonės interaktyvioms formoms kurti. Mygtukų juostos ar submeniu priemonėmis į teksto, grafikos, skaičiuoklės, pateikties ar HTML dokumentą galima įterpti formos valdiklius, pavyzdžiui, mygtuką, kuriuo paleidžiama makrokomanda.

Formos žvalgymo mygtukų juosta

Formos žvalgymo mygtukų juostoje yra mygtukai duomenų bazės lentelėms taisyti arba duomenų rodiniui tvarkyti. Juosta rodoma dokumento, kuriame yra su duomenų baze susietų laukų, apačioje

Kadro mygtukų juosta

Kai pažymėtas kadras, Kadro juostoje pateikiamos pagrindinės funkcijos kadro formatui ir padėčiai nustatyti.

Paveikslo mygtukų juosta

Paveikslo mygtukų juostoje yra priemonės pažymėto taškinės grafikos paveikslo formatui ir padėčiai nustatyti.

Įterpti

Mygtukų juostoje galime rasti įvairias funkcijas įterpti kadrus, paveikslus, lenteles ir kitus objektus.

LibreLogo

LibroLogo yra paprasta, lokali, programavimo aplinka su vėžlio vektorine grafika mokymui skaičiuoti (programavimas ir žodžių apdorojimas), DTP ir grafiniam dizainui. Žiūrėkite http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Laiškų komponavimo mygtukų juosta

Laiškų komponavimo mygtukų juosta apima komandas atsakingas už galutinius laiškų komponavimo proceso žingsnius.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Tools Bar

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Standartinė juosta

Standartinė juosta yra kiekvienoje „LibreOffice“ programoje.

Lentelės mygtukų juosta

Lentelės mygtukų juostoje yra priemonės, reikalingos lentelėms tvarkyti. Ji pasirodo žymeklį perkėlus į lentelę.

Teksto objekto mygtukų juosta

Šioje mygtukų juostoje yra teksto, esančio grafikos objekte, formatavimo priemonės. Teksto objekto mygtukų juosta rodoma dukart spustelėjus grafikos objekto viduje.

Tools Bar

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Paremkite mus!