Mygtukų juostos

Šioje žinyno dalyje aprašomos „LibreOffice“ tekstų rengyklėje „Writer“ galimos mygtukų juostos. Šioje apžvalgoje aprašyta numatytoji įrankių konfigūracija, skirta programai „LibreOffice“.

Standartinė juosta

Standartinė juosta yra kiekvienoje „LibreOffice“ programoje.

Formatavimo juosta

Formatavimo juosta apima keletą teksto formatavimo funkcijų.

Grafikos objektų juostą

Grafikos objektų juostoje yra dažniausiai naudojamos taisymo priemonės. Spustelėkite rodyklės piktogramą juostos pabaigoje, kad atvertumėte papildomas komandas.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Paveikslo mygtukų juosta

Paveikslo mygtukų juostoje yra priemonės pažymėto taškinės grafikos paveikslo formatui ir padėčiai nustatyti.

Kadro mygtukų juosta

Kai pažymėtas kadras, Kadro juostoje pateikiamos pagrindinės funkcijos kadro formatui ir padėčiai nustatyti.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Lentelės mygtukų juosta

Lentelės mygtukų juostoje yra priemonės, reikalingos lentelėms tvarkyti. Ji pasirodo žymeklį perkėlus į lentelę.

Grafikos objekto savybių juosta

Grafikos objekto savybių juosta gali būti rodoma tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje. Jei norite ją įjungti, pasirinkite komandą Rodymas → Mygtukų juostos → Grafikos objekto savybės. Juostos mygtukai įgalinami, kai pažymimas grafikos objektas. Numatytieji mygtukai skiriasi, kai juosta naudojama tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.

Ženklinimo ir numeravimo juosta

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Teksto objekto mygtukų juosta

Šioje mygtukų juostoje yra teksto, esančio grafikos objekte, formatavimo priemonės. Teksto objekto mygtukų juosta rodoma dukart spustelėjus grafikos objekto viduje.

Būsenos juosta

Būsenos juostoje rodoma informacija apie veikiamąjį dokumentą, taip pat joje yra valdikliai įvairioms funkcijoms vykdyti.

Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros mygukų juosta rodoma, kai įjungiama dokumento spaudinio peržiūros veiksena.

Lentelės duomenų mygtukų juosta

Lentelės duomenų juostos mygtukais galima keisti duomenų rodymo būdą.

Liniuotės

Liniuotėse rodomi puslapio matmenys, tabuliavimo žymės, įtraukos, kraštinių ir skilčių vietos. Visus šiuos parametrus galima keisti liniuotėse naudojantis pele.

Formulių juosta

Formulių juostoje galima surinkti ir į teksto dokumentą įterpti skaičiavimus. Jei norite įjungti Formulių juostą, paspauskite klavišą F2.

Įterpti

Mygtukų juostoje galime rasti įvairias funkcijas įterpti kadrus, paveikslus, lenteles ir kitus objektus.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Laiškų komponavimo mygtukų juosta

Laiškų komponavimo mygtukų juosta apima komandas atsakingas už galutinius laiškų komponavimo proceso žingsnius.

Paremkite mus!