Mygtukų juostos

Šioje žinyno dalyje aprašomos „LibreOffice“ tekstų rengyklėje „Writer“ galimos mygtukų juostos. Šioje apžvalgoje aprašyta numatytoji įrankių konfigūracija, skirta programai „LibreOffice“.

Standartinė juosta

Standartinė juosta yra kiekvienoje „LibreOffice“ programoje.

Formatavimo juosta

Formatavimo juosta apima keletą teksto formatavimo funkcijų.

Grafikos objektų juostą

Grafikos objektų juostoje yra dažniausiai naudojamos taisymo priemonės. Spustelėkite rodyklės piktogramą juostos pabaigoje, kad atvertumėte papildomas komandas.

Paveikslo mygtukų juosta

Paveikslo mygtukų juostoje yra priemonės pažymėto taškinės grafikos paveikslo formatui ir padėčiai nustatyti.

Kadro mygtukų juosta

Kai pažymėtas kadras, Kadro juostoje pateikiamos pagrindinės funkcijos kadro formatui ir padėčiai nustatyti.

OLE objekto mygtukų juosta

OLE objekto juosta rodoma, kai pažymėtas objektas. Joje yra pagrindinės funkcijos objektams formatuoti ir jų padėčiai nustatyti.

Lentelės mygtukų juosta

Lentelės mygtukų juostoje yra priemonės, reikalingos lentelėms tvarkyti. Ji pasirodo žymeklį perkėlus į lentelę.

Grafikos objekto savybių juosta

Grafikos objekto savybių juosta gali būti rodoma tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje. Jei norite ją įjungti, pasirinkite komandą Rodymas → Mygtukų juostos → Grafikos objekto savybės. Juostos mygtukai įgalinami, kai pažymimas grafikos objektas. Numatytieji mygtukai skiriasi, kai juosta naudojama tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.

Ženklinimo ir numeravimo juosta

Ženklinimo ir numeravimo juostoje yra komandos numeruotų pastraipų struktūrai keisti, įskaitant pastraipų eilės tvarkos ar pastraipų lygmens keitimą.

Teksto objekto mygtukų juosta

Šioje mygtukų juostoje yra teksto, esančio grafikos objekte, formatavimo priemonės. Teksto objekto mygtukų juosta rodoma dukart spustelėjus grafikos objekto viduje.

Būsenos juosta

Būsenos juostoje rodoma informacija apie veikiamąjį dokumentą, taip pat joje yra valdikliai įvairioms funkcijoms vykdyti.

Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros mygukų juosta rodoma, kai įjungiama dokumento spaudinio peržiūros veiksena.

Lentelės duomenų mygtukų juosta

Lentelės duomenų juostos mygtukais galima keisti duomenų rodymo būdą.

Liniuotės

Liniuotėse rodomi puslapio matmenys, tabuliavimo žymės, įtraukos, kraštinių ir skilčių vietos. Visus šiuos parametrus galima keisti liniuotėse naudojantis pele.

Formulių juosta

Formulių juostoje galima surinkti ir į teksto dokumentą įterpti skaičiavimus. Jei norite įjungti Formulių juostą, paspauskite klavišą F2.

Įterpti

Mygtukų juostoje galime rasti įvairias funkcijas įterpti kadrus, paveikslus, lenteles ir kitus objektus.

Klasifikacijos juosta

Klasifikacijos juostos priemonės skirtos dokumento tvarkymui pritaikyti tam tikras saugumo taisykles.

The Klasifikacija įrankis apima sąrašo langeliai padedantys pasirinkti dokumento apsaugą, atsižvelgiant į BAF kategorijos politika ir BAILS levels. LibreOffice bus pridėti į pasirinktinius laukus dokumento savybėse (Failas - Savybės, Pasirinktinės savybės tab) kad kauptų klasifikacijos politiką kaip dokumento metaduomenis.

Eikite į meniu Rodymas - Mygtukų juostos ir pasirinkite Klasifikacija

Laiškų komponavimo mygtukų juosta

Laiškų komponavimo mygtukų juosta apima komandas atsakingas už galutinius laiškų komponavimo proceso žingsnius.

Paremkite mus!