Forma

Apima komandas projektavimo veiksenos formatavimo aktyvavimui, atveria valdiklių vediklius ir įterpia formatavimo valdiklius į teksto dokumentą.

Projektavimo veiksena

Įgalina arba išjungia projektavimo veikseną formatavimui.

Valdiklių vedikliai

Įgalina arba išjungia valdiklių vediklius.

Žymės laukas

Piktograma

Adds a field for displaying text labels. These labels are only for displaying predefined text, and not for entering text.

Teksto langelis

Piktograma

Adds an input box where you can enter and edit text.

Žymimasis langelis

Piktograma

Adds a check box that you can use to turn a function on or off.

Akutė

Piktograma

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab indices. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab index between the tab indices of the two groups on the group frame.

Jungtinis langelis

Piktograma

Adds a combo box. A combo box is a one line list box that a user can click, and then choose an entry from the list. If you want, you can make the entries in the combo box "read only".

Mygtukas

Piktograma

Adds a command button. You can use a command button to execute a command for a defined event, such as a mouse click.

If you want, you can add text or a graphic to the button.

Paveikslo mygtukas

Paveikslo mygtuko piktograma

Sukuriamas mygtukas, kuris vaizduojamas kaip paveikslas. Neskaitant kitokios išvaizdos, paveikslo mygtukas turi tokias pačias savybes kaip ir įprastas mygtukas.

Formatuotas laukas

Piktograma

Adds a text box where you can define the formatting for text that is inputted or outputted as well as any limiting values.

Daugiau laukų

Data, laikas, skaitvardžiai, valiuta ir raštas suformuoja laukus.

Valdiklių grupė

Piktograma

Adds a frame that you can use to visually group similar controls, such as option buttons.

Paveikslo valdiklis

Piktograma

Sukuriamas paveikslo valdiklis. Jis gali būti naudojamas tik paveikslams iš duomenų bazės įterpti. Formos dokumente dukart spustelėkite tokį valdiklį – bus atvertas paveikslo įterpimo dialogo langas. Taip pat galima pasinaudoti kontekstinio meniu komandomis (ne projektavimo veiksenoje) paveikslui įterpti ar pašalinti.

Formoje paveikslo valdikliu galima rodyti paveikslus iš duomenų bazės, o jei valdikliui leidžiama rašyti į duomenų bazę, tai į duomenų bazę galima ir įterpti naujus paveikslus. Paveikslo valdiklis turi būti susietas su duomenų bazės paveikslo tipo lauku. Tinkamą lauką reikia nurodyti savybių lango kortelėje Duomenys.

Failo parinkimas

Piktograma

Adds a button that opens a file selection dialog.

Lentelės valdiklis

Piktograma

Sukuriamas lentelės valdiklis duomenų bazės lentelei rodyti. Kai sukuriate naują lentelės valdiklį, paleidžiamas lentelės elemento vediklis.

Pastabos dėl lentelės valdiklių.

Žvalgymo juosta

Piktograma

Sukuriama žvalgymo juosta.

Naudojantis žvalgymo juosta galima pereiti nuo vieno duomenų bazės arba duomenų bazės formos įrašo prie kito. Šios žvalgymo juostos mygtukai veikia lygiai taip pat, kaip ir įprastinės „LibreOffice“ programos žvalgymo juostos mygtukai.

Valdiklio savybės

Atveriamas langas pažymėto valdiklio savybėms taisyti.

Formos savybės

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Form Navigator

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Tab order

When a form is selected, it opens the Tab Order dialog, where the indices for focusing the control elements on the Tab key are defined.

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatinė valdiklio vieta

Įgalina arba išjungia automatinę valdiklio vietą

Paremkite mus!