Forma

Apima komandas projektavimo veiksenos formatavimo aktyvavimui, atveria valdiklių vediklius ir įterpia formatavimo valdiklius į teksto dokumentą.

Projektavimo veiksena

Įgalina arba išjungia projektavimo veikseną formatavimui.

Valdiklių vedikliai

Įgalina arba išjungia valdiklių vediklius.

Žymės laukas

Piktograma

Įdeda etiketes. Jų tekstai turi būti numatytieji (ne kuriami).

Teksto langelis

Piktograma

Įdeda langelį tekstui įrašyti (ir koreguoti).

Žymimasis langelis

Piktograma

Įdeda žymimąjį langelį funkcijai įjungti arba išjungti off.

Akutė

Piktograma

Pridedamas mygtukas, leidžiantis vartotojui rinktis iš daugybės parinkčių. Grupuotų parinkčių mygtukuose turi būti nuoseklūs skirtukų indeksai. Paprastai juos supa grupės langelis. Jei yra dvi parinkčių mygtukų grupės, turite įterpti skirtukų rodyklę tarp grupės grupių skirtukų indeksų.

Jungtinis langelis

Piktograma

Įdeda išskleidžiamąjį langelį. Jame yra sąrašas, kuris išsiskeidžia jį spustelėjus. Iš sąrašo galima pasirinkti reikiamą elementą. Sąrašą galima padaryti „tik skaitomą“.

Mygtukas

Piktograma

Įdeda komandos mygtuką. Jį galima panaudoti tam tikro įvykio, pavyzdžiui pelės paspaudimo, komandai vykdyti.

Mygtuką galima papildyti tekstu arba piešiniu.

Paveikslo mygtukas

Paveikslo mygtuko piktograma

Sukuriamas mygtukas, kuris vaizduojamas kaip paveikslas. Neskaitant kitokios išvaizdos, paveikslo mygtukas turi tokias pačias savybes kaip ir įprastas mygtukas.

Formatuotas laukas

Piktograma

Įdeda teksto langelį, kuriame galima nustatyti įvedamo arba išvedamo teksto formatavimą, taip pat bet kuriuos ribojimų rėžius.

Daugiau laukų

Data, laikas, skaitvardžiai, valiuta ir raštas suformuoja laukus.

Valdiklių grupė

Piktograma

Įdeda kadrą, kuriame galima grupuoti panašius valdiklius, pavyzdžiui, parinkčių mygtukus.

Paveikslo valdiklis

Piktograma

Sukuriamas paveikslo valdiklis. Jis gali būti naudojamas tik paveikslams iš duomenų bazės įterpti. Formos dokumente dukart spustelėkite tokį valdiklį – bus atvertas paveikslo įterpimo dialogo langas. Taip pat galima pasinaudoti kontekstinio meniu komandomis (ne projektavimo veiksenoje) paveikslui įterpti ar pašalinti.

Formoje paveikslo valdikliu galima rodyti paveikslus iš duomenų bazės, o jei valdikliui leidžiama rašyti į duomenų bazę, tai į duomenų bazę galima ir įterpti naujus paveikslus. Paveikslo valdiklis turi būti susietas su duomenų bazės paveikslo tipo lauku. Tinkamą lauką reikia nurodyti savybių lango kortelėje Duomenys.

Failo parinkimas

Piktograma

įdeda failų parinkimo dialogo lango mygtuką.

Lentelės valdiklis

Piktograma

Sukuriamas lentelės valdiklis duomenų bazės lentelei rodyti. Kai sukuriate naują lentelės valdiklį, paleidžiamas lentelės elemento vediklis.

Pastabos dėl lentelės valdiklių.

Žvalgymo juosta

Piktograma

Sukuriama žvalgymo juosta.

Naudojantis žvalgymo juosta galima pereiti nuo vieno duomenų bazės arba duomenų bazės formos įrašo prie kito. Šios žvalgymo juostos mygtukai veikia lygiai taip pat, kaip ir įprastinės „LibreOffice“ programos žvalgymo juostos mygtukai.

Valdiklio savybės

Atveriamas langas pažymėto valdiklio savybėms taisyti.

Formos savybės

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Form Navigator

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Tab order

When a form is selected, it opens the Tab Order dialog, where the indices for focusing the control elements on the Tab key are defined.

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatinė valdiklio vieta

Įgalina arba išjungia automatinę valdiklio vietą

Paremkite mus!