Lentelė

Šiame meniu yra komandos, skirtos lentelei ir jos elementams įterpti į teksto dokumentą, taisyti ar šalinti.

Lentelės įterpimas

Įterpiama nauja lentelė.

Įterpti

Stulpelius

Įterpiami stulpeliai.

Eilutes

Įterpiamos eilutės.

Šalinti

Lentelę

Pašalina dabartinę lentelę.

Stulpelius

Pašalinami pažymėti stulpeliai.

Eilutes

Pašalinamos pažymėtos eilutės.

Pažymėti

Lentelę

Pažymima visa veikiamoji lentelė.

Stulpelį

Pažymimas veikiamasis stulpelis.

Eilutę

Pažymima veikiamoji eilutė.

Langelį

Pasirenka dabartinį langelį.

Sulieti langelius

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

Skaidyti langelius

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Sulieti lentelę

Sujungia dvi nuoseklias lenteles į vieną lentelę. Lentelės privalo būti šalia viena kitos ir neatskirtos tuščia pastraipa.

Skaidyti lentelę

Išskaido dabartinę lentelę į dvi atskiras lenteles žymeklio padėtyje. Taip pat galite pasiekti šią komandą paspausdami dešiniu pelės klavišu lentelės langelį.

Automatinio formatavimo stiliai

Automatiškai pritaiko formatus esamai lentelei, įskaitant ir šriftą, šešėlius ir kraštines .

Automatinis priderinimas

Stulpelio plotis

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima pakeisti stulpelio plotį.

Optimalus stulpelio plotis

Automatiškai pritaiko stulpelio plotį, kad atitiktų turinį langeliuose. Stulpelio pločio keitimas nedaro įtakos kitų stulpelių pločiui lentelėje. Lentelės plotis negali viršyti puslapio pločio.

Paskirstyti stulpelius lygiai

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

Eilutės aukštis

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima pakeisti eilutės aukštį.

Optimalus eilutės aukštis

Automatiškai pritaiko eilučių aukščius, kad atitiktų turinį langeliuose. Tai yra numatytoji nuostata naujoms lentelėms .

Paskirstyti eilutes lygiai

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Lūžis puslapiuose

Leidžia puslapio lūžį dabartinėje eilutėje.

Kartoti antraštės eilutes

Kartoja lentelės antraštes tolimesniuose puslapiuose, jeigu lentelė apima vieną ar daugiau puslapių.

Konvertuoti

Paversti tekstą lentele

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima nustatyti teksto konvertavimo į lentelę parinktis.

Paversti lentelę tekstu

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima nustatyti lentelės konvertavimo į tekstą parinktis.

Rikiuoti

Rikiuoja pasirinktas pastraipas ar lentelės eilutes abėcėlės tvarka arba pagal skaičių. Galite apibrėžti iki trijų rikiavimo raktų taip pat kaip ir sujungti raides ir skaičius, ir skaitinius rikiavimo raktus.

Formulė

Įjungiama formulių juosta, kurioje galima įvesti ar taisyti formules.

Skaičių formatas

Atveria dialogo langą kur galite nurodyti skaičių formatą lentelėje.

Savybės

Nurodo pasirinktos lentelės savybes, pavyzdžiui, pavadinimą, lygiavimą, tarpus, stulpelio plotį, kraštines ir foną.

Paremkite mus!