Lentelė

Šiame meniu yra komandos, skirtos lentelei ir jos elementams įterpti į teksto dokumentą, taisyti ar šalinti.

Lentelės įterpimas

Įterpiama nauja lentelė.

Įterpti

Atveria submeniu su toliau pateiktomis komandų parinktimis:

Eilutės aukščiau

Įterpia eilutę aukščiau eilutės, kurioje dabar yra žymeklis.

Eilutės žemiau

Įterpia eilutę žemiau eilutės, kurioje dabar yra žymeklis.

Eilutės

Atveria dialogo langelį eilučių įterpimui.

Stulpeliai iš kairės

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Stulpeliai iš dešinės

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Stulpeliai

Atveria dialogo langą stulpelių įterpimui.

Šalinti

Atveria submeniu su toliau pateiktomis komandų parinktimis:

Eilutes

Pašalinamos pažymėtos eilutės.

Stulpelius

Pašalinami pažymėti stulpeliai.

Lentelę

Pašalina dabartinę lentelę.

Pažymėti

Atveria submeniu su toliau pateiktomis komandų parinktimis:

Langelį

Pasirenka dabartinį langelį.

Eilutę

Pažymima veikiamoji eilutė.

Stulpelį

Pažymimas veikiamasis stulpelis.

Lentelę

Pažymima visa veikiamoji lentelė.

Dydis

Atveria submeniu su toliau pateiktomis komandų parinktimis:

Eilutės aukštis

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima pakeisti eilutės aukštį.

Minimal Row Height

Adjust the row height for selected row(s) so that the tallest content in each selected row fits exactly.

Optimalus eilutės aukštis

Set row height for selected table rows so that each row has the same height as the row with the tallest content.

Paskirstyti eilutes lygiai

Adjust the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Stulpelio plotis

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima pakeisti stulpelio plotį.

Minimal Column Width

Optimalus stulpelio plotis

Adjust column widths among columns with selected cells, according to the paragraph length in each selected cell. Widen the table, up to page width, if necessary.

Paskirstyti stulpelius lygiai

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Sulieti langelius

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Skaidyti langelius

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Sulieti lentelę

Sujungia dvi nuoseklias lenteles į vieną lentelę. Lentelės privalo būti šalia viena kitos ir neatskirtos tuščia pastraipa.

Skaidyti lentelę

Išskaido dabartinę lentelę į dvi atskiras lenteles žymeklio padėtyje. Taip pat galite pasiekti šią komandą paspausdami dešiniu pelės klavišu lentelės langelį.

Apsaugoti langelius

Uždraudžia keisti pasirinktų langelių turinį.

Naikinti langelių apsaugą

Pašalina langelio apsaugą pasirinktiems langeliams lentelėje.

Automatinio formatavimo stiliai

Automatiškai pritaiko formatus esamai lentelei, įskaitant ir šriftą, šešėlius ir kraštines .

Skaičių formatas

Atveria dialogo langą kur galite nurodyti skaičių formatą lentelėje.

Skaičių atpažinimas

Perjungia nuostatą automatiškai atpažinti skaičius ar datas, kurias įvedate į lentelės langelį, konvertuojant jas iš teksto į tinkamą skaičiaus formatą.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Konvertuoti

Atveria submeniu su toliau pateiktomis komandų parinktimis:

Paversti tekstą lentele

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima nustatyti teksto konvertavimo į lentelę parinktis.

Paversti lentelę tekstu

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima nustatyti lentelės konvertavimo į tekstą parinktis.

Edit Formula

Įjungiama formulių juosta, kurioje galima įvesti ar taisyti formules.

Rikiuoti

Rikiuoja pasirinktas pastraipas ar lentelės eilutes abėcėlės tvarka arba pagal skaičių. Galite apibrėžti iki trijų rikiavimo raktų taip pat kaip ir sujungti raides ir skaičius, ir skaitinius rikiavimo raktus.

Savybės

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Paremkite mus!