Priemonės

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Spelling

Checks spelling manually.

Automatic Spell Checking

Jei parinktis įgalinta, rašyba tikrinama automatiškai renkant tekstą, o klaidos pabraukiamos.

Thesaurus

Atveriamas dialogo langas, kuriame žodį galima pakeisti sinonimu arba giminingu žodžiu.

Kalba

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Statistika

Suskaičiuoja žodžius ir rašmenis su tarpais arba be tarpų, esamoje srityje ir visame dokumente. Skaičius yra laikomas iki kol įrašote ką nors naujai arba pakeičiate sritį.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

Automatinis rašybos taisymas

Automatiškai suformatuoja failą, priklausomai nuo parinkčių, kurios yra nustatytosPriemonės - Automatinis rašybos taisymas - Automatinio rašybos taisymo parinktys.

Autotekstas

Sukuria, pataiso arba įterpia autotekstą. Galite laikyti suformatuotą tekstą, tekstą su paveikslais, lentelėmis ir laukais kaip autotekstą. Norėdami greitai įterpti autotekstą, įrašykite trumpinį autotekstui savo dokumente ir tada paspauskite F3.

Paveikslo žemėlapis

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Skyrių numeravimas

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Eilučių numeravimas

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Nurodo atvaizdavimo nuostatas išnašoms ir galinėms išnašoms.

Laiškų komponavimo vediklis

Pradeda nuo laiškų komponavimo vediklio, kad sukurtų laiškų formą arba išsiųstų el. laišką daugeliui gavėjų.

Bibliografijos duomenų bazė

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

Čia galima keisti adresų knygos duomenų šaltinį ir priskirtus laukus.

Atnaujinti

Atnaujinami dinaminio turinio turintys veikiamojo dokumento elementai, pavyzdžiui, laukai ir rodyklės.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

Skaičiuoti

Skaičiuoja pasirinktą formulę ir kopijuoja rezultatą iš iškarpinės.

Rikiuoti

Rikiuoja pasirinktas pastraipas ar lentelės eilutes abėcėlės tvarka arba pagal skaičių. Galite apibrėžti iki trijų rikiavimo raktų taip pat kaip ir sujungti raides ir skaičius, ir skaitinius rikiavimo raktus.

Makrokomandos

Čia galima įrašyti, tvarkyti ir taisyti makrokomandas.

Plėtinių tvarkytuvė

Plėtinių tvarkytuve galima pridėti, pašalinti, išjungti, įgalinti ar atnaujinti „LibreOffice“ plėtinius.

Sąranka

Sąrankos lange galima savaip pritaikyti „LibreOffice“ meniu, kontekstinius meniu, sparčiuosius klavišus, mygtukų juostas ir įvykiams priskirtas makrokomandas.

Parinktys

Šia komanda atveriamas dialogo langas programos parinktims keisti.

Paremkite mus!