Priemonės

Iš šio meniu galima pasirinkti priemones rašybai tikrinti, objektams iš galerijos įterpti į dokumentą, programos meniu sąrankai keisti ar programos parinktims nustatyti.

Spelling

Checks spelling manually.

Kalba

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Statistika

Suskaičiuoja žodžius ir rašmenis su tarpais arba be tarpų, esamoje srityje ir visame dokumente. Skaičius yra laikomas iki kol įrašote ką nors naujai arba pakeičiate sritį.

Skyrių numeravimas

Nurodo skaičiaus formatą ir hierarchiją skyriaus numeravimui dabartiniame dokumente.

Eilučių numeravimas

Prideda arba pašalina ir suformatuoja eilučių numerius dabartiniame dokumente. Norėdami neįtraukti pastraipos eilutės numeravimo, paspauskite pastraipą, pasirinkite Formatas → Pastraipa, spauskite Numeravimasskirtuką ir tada išvalykite Įterpti šią pastraipą į eilutės numeravimą žymimąjį langelį.

Išnašos

Nurodo atvaizdavimo nuostatas išnašoms ir galinėms išnašoms.

Bibliografijos duomenų bazė

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Laiškų komponavimo vediklis

Pradeda nuo laiškų komponavimo vediklio, kad sukurtų laiškų formą arba išsiųstų el. laišką daugeliui gavėjų.

Rikiuoti

Rikiuoja pasirinktas pastraipas ar lentelės eilutes abėcėlės tvarka arba pagal skaičių. Galite apibrėžti iki trijų rikiavimo raktų taip pat kaip ir sujungti raides ir skaičius, ir skaitinius rikiavimo raktus.

Skaičiuoti

Skaičiuoja pasirinktą formulę ir kopijuoja rezultatą iš iškarpinės.

Atnaujinti

Atnaujinami dinaminio turinio turintys veikiamojo dokumento elementai, pavyzdžiui, laukai ir rodyklės.

Medijos leistuvė

Atveriamas medijos leistuvės langas, kuriame galima peržiūrėti vaizdo arba garso failus ir įterpti šiuos failus į veikiamąjį dokumentą.

Makrokomandos

Čia galima įrašyti, tvarkyti ir taisyti makrokomandas.

Plėtinių tvarkytuvė

Plėtinių tvarkytuve galima pridėti, pašalinti, išjungti, įgalinti ar atnaujinti „LibreOffice“ plėtinius.

XML Filter Settings

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Automatinio taisymo parinktys

Nustatomos automatinio teksto keitimo renkant parinktys.

Autotekstas

Sukuria, pataiso arba įterpia autotekstą. Galite laikyti suformatuotą tekstą, tekstą su paveikslais, lentelėmis ir laukais kaip autotekstą. Norėdami greitai įterpti autotekstą, įrašykite trumpinį autotekstui savo dokumente ir tada paspauskite F3.

Paveikslo žemėlapis

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Sąranka

Sąrankos lange galima savaip pritaikyti „LibreOffice“ meniu, kontekstinius meniu, sparčiuosius klavišus, mygtukų juostas ir įvykiams priskirtas makrokomandas.

Parinktys

Šia komanda atveriamas dialogo langas programos parinktims keisti.

Paremkite mus!