Formatas

Šiame meniu yra komandos dokumento maketui ir turiniui formatuoti.

Tekstas

Atveriamas submeniu, iš kurio galima pasirinkti teksto formatavimo komandas.

Intervalai

Atveriamas submeniu, iš kurio galima nustatyti teksto intervalus.

Lygiuotė

Atveria submeniu, kuriame galima lygiuoti tekstą ir objektus.

Sąrašai

Atveriamas submeniu, kuriame galima modifikuoti numeravimo ir ženklinimo struktūrą.

Clone Formatting

First select some text or an object, then click this icon. Then click on or drag across other text or click an object to apply the same formatting.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Rašmenys

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Pastraipa

Čia keičiamos veikiamosios pastraipos formato savybės, pavyzdžiui, įtraukos ar lygiuotė.

Ženklinimas ir numeravimas

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Puslapio stilius

Nurodykite formatavimo stilius ir maketą dabartiniam puslapio stiliui, įtraukiant puslapio paraštes, antraštes ir poraštes ir puslapio foną.

Antraštinis puslapis

Atveriamas submeniu, kuriame galite kurti antraštinį puslapį.

Komentarai

Kai komentarai yra pateikti, ženklų dialogo langas būna pateiktas. Pakeitimai šriftui ir šrifto formatavimui būna pritaikomi visiems komentarams.

Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Skiltys

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio išdėstymą puslapio stiliui, kadrui ar sekcijai.

Vandens ženklas

Įterpkite vandenženklio tekstą į dabartinį puslapio stiliaus foną.

Sekcijos

Pakeičia sekcijų savybes, kurios yra apibrėžtos jūsų dokumente. Norėdami įterpti sekciją, pažymėkite teksta arba sputelėkite norimą vietą dokumente ir tada pasirinkite Įterpimas → Sekcija.

Paveikslas

Suformatuoja pasirinkto paveikslo dydį, padėtį ir kitas savybes.

Teksto langelis ir forma

Atveria submeniu modifikavimui, pozicijai, formai, eilutei, sričiai, teksto atributams ir vandens ženklui pasirinktam teksto langeliui arba formai.

Kadras ir objektas

Atveria submeniu susieti ir atsieti kadrus ir pakoreguoti pasirinkto kadro savybes.

Name

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Description

Assigns a title and a description to the selected object. These are accessible for accessibility tools and as alternative tags when you export the document.

Anchor

Sets the anchoring options for the selected object.

Teksto laužymas

Nurodykite kokiu būdu norite laužyti tekstą aplink objektą. Taip pat galite apibrėžti tarpus tarp teksto ir objekto.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Pasukti arba apversti

Atveria subemniu, kur galima pasukti arba apversti pasirinktą formą arba paveikslą. Teksto langeliai gali būti tik tai pasukti.

Group

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Paremkite mus!