Formatas

Šiame meniu yra komandos dokumento maketui ir turiniui formatuoti.

Tekstas

Atveriamas submeniu, iš kurio galima pasirinkti teksto formatavimo komandas.

Intervalai

Atveriamas submeniu, iš kurio galima nustatyti teksto intervalus.

Align Text

Atveria submeniu, kuriame galima lygiuoti tekstą ir objektus.

Clone Formatting

First select some text or an object, then click this icon. Then click on or drag across other text or click an object to apply the same formatting.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Rašmenys

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Pastraipa

Čia keičiamos veikiamosios pastraipos formato savybės, pavyzdžiui, įtraukos ar lygiuotė.

Sąrašai

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Ženklinimas ir numeravimas

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Puslapio stilius

Nurodykite formatavimo stilius ir maketą dabartiniam puslapio stiliui, įtraukiant puslapio paraštes, antraštes ir poraštes ir puslapio foną.

Antraštinis puslapis

Opens a dialog where you can design a title page.

Komentarai

Kai komentarai yra pateikti, ženklų dialogo langas būna pateiktas. Pakeitimai šriftui ir šrifto formatavimui būna pritaikomi visiems komentarams.

Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Skiltys

Nurodo stulpelių skaičių ir stulpelio išdėstymą puslapio stiliui, kadrui ar sekcijai.

Watermark

Įterpkite vandenženklio tekstą į dabartinį puslapio stiliaus foną.

Sekcijos

Pakeičia sekcijų savybes, kurios yra apibrėžtos jūsų dokumente. Norėdami įterpti sekciją, pažymėkite teksta arba sputelėkite norimą vietą dokumente ir tada pasirinkite Įterpimas → Sekcija.

Paveikslas

Suformatuoja pasirinkto paveikslo dydį, padėtį ir kitas savybes.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Kadras ir objektas

Atveria submeniu susieti ir atsieti kadrus ir pakoreguoti pasirinkto kadro savybes.

Name

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Description

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Teksto laužymas

Nurodykite kokiu būdu norite laužyti tekstą aplink objektą. Taip pat galite apibrėžti tarpus tarp teksto ir objekto.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Pasukti arba apversti

Atveria subemniu, kur galima pasukti arba apversti pasirinktą formą arba paveikslą. Teksto langeliai gali būti tik tai pasukti.

Group

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Paremkite mus!