Įterpimas

„Įterpimo“ meniu komandomis į dokumentą galima įterpti naujus objektus: paveikslus, mediją, diagramas, objektus iš kitų programų, hipersaitus, komentarus, specialiuosius rašmenis, išnašas ar sekcijas.

Puslapio lūžis

Rankiniu būdu žymeklio vietoje įterpiamas puslapio lūžis, o žymeklis padedamas kito puslapio pradžioje.

Daugiau lūžių

Submeniu su papildomomis eilučių, stulpelių ir puslapių lūžiais

Paveikslas

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Diagrama

Įterpiama diagrama, atvaizduojanti langelių ar lentelės sritį, arba numatytuosius duomenis.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Figūra

Šiame submeniu yra komandos įvairioms figūroms į dokumentą įterpti. Galima įterpti linijas, apskritimus, trikampius, kvadratus, įvairių simbolių ir kitokias figūras.

Sekcija

Įterpia teksto sekciją žymeklio pozicijoje. Galite pasirinkti teksto sritį ir tada pasirinkti šią komandą sukurti sekciją. Taip pat galite naudoti sekcijas įterpti naujas teksto sritis iš kitų dokumentų, pritaikyti pasirinktinius stulpelio maketus arba apsaugoti, ar paslėpti teksto srities, jeigu sąlyga yra galiojanti.

Tekstas iš failo

Įterpia turinį iš kito dokumento į esamą dokumentą žymeklio padėtyje.

Teksto langelis

Nubrėžiamas teksto langelis su nustatyta horizontalia teksto kryptimi. Bet kur dokumente nubrėžkite norimo dydžio langelį, tuomet surinkite arba įdėkite norimą tekstą. Tekstą kartu su langeliu galima pasukti.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Kadras

Šis submeniu apima interaktyviąją ir ne interaktyviąją reikšmes įterpiant kadrą.

Dekoratyvusis tekstas

Atveriamas dekoratyviojo teksto dialogo langas, iš kurio į dokumentą galima įterpti tokio stiliaus tekstą, kokio nepavyktų sukurti įprastomis formatavimo priemonėmis.

Pavadinimas

Prideda sunumeruotą pavadinimą į pasirinktą nuotrauką, lentelę, diagramą, kadrą ar formą. Jūs galite pasiekti šią komandą spausdami dešinį pelės klavišą ant elemento, kuriam norite pridėti pavadinimą.

Hipersaitas

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Žymelė

Įterpia žymelę į žymeklio vietą. Tada galite naudoti žvalgiklį, kad greitai peršoktumėte į pažymėtą vietą. HTML dokumente, žymelės yra konvertuojamos į prieraišus į kuriuos galite peršokti iš hipersaito.

Kryžminės nuorodos

Čia jūs įterpiate nuorodas ar nurodytus laukus į dabartinį dokumentą. Nuorodos yra nurodyti laukai tame pačiame dokumente arba pagrindinio dokumento sub dokumentuose.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Horizontali linija

Žymeklio vietoje įterpiama horizontali linija.

Išnašos

Meniu apima komandas įterpti išnašą arba galinę išnašą su arba be papildomos vartotojo sąveikos.

Turinys ir rodyklė

Atidaro meniu, iš kurio galima įterpti rodyklę arba bibliografijos įrašą, kaip ir įterpiant turinį, rodyklė ir/arba bibliografiją.

Puslapio numeris

Įterpia dabartinio puslapio numerį į laukelį žymeklio vietoje. Numatytosiomis nuostatomis naudojamas Puspalio numeris rašmens stilius.

Laukas

Submeniu pateikia dažniausiai pasitaikančius laukų tipus, kurie gali būti įterpti į dokumentą esamoje žymeklio padėtyje. Norėdami matyti visus galimus laukus, pasirinkite Daugiau laukų.

Puslapinė antraštė ir poraštė

Šis submeniu apima komandas pridėti ir pašalinti puslapio antraštes ir poraštes.

Vokas

Sukuria voką.Trijų tabuliavimo žymių puslapiuose, kuriais galite nustatyti adresus ir siuntėją, vietą ir formatą abiems adresams, voko dydį ir voko padėtį.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Paremkite mus!