Rodymas

Šio meniu komandomis pasirenkama, kaip dokumentas rodomas ekrane.

Normalus

Parodo kaip dokumentas atrodos kai jį spausdinsite.

Žiniatinklis

Parodo dokumentą taip kaip jis turėtų būti matomas naršyklėje. Tai yra naudinga, kuriant HTML dokumentus.

HTML Source

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Toolbars

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

Būsenos juosta

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Liniuotės

Apima submeniu horizontalių ir verticalių liniuočių rodymui.

Slankjuostės

Parodomos arba paslepiamos horizontalioji ar vertikalioji slankuostės, kuriomis galima keisti ekrane matomą dokumento dalį.

Teksto ribos

Parodo arba paslepia puslapio spausdinamos srities ribas. Ribų linijos nėra spausdinamos.

Lentelės kraštinės

Parodomos arba paslepiamos lentelės langelių, kurie neturi nustatytų kraštinių, kraštinės. Tokios kraštinės matomos tik ekrane ir nėra spausdinamos.

Paveikslai ir diagramos

Dokumente rodomi arba slepiami grafiniai objektai, pavyzdžiui, paveikslai ar diagramos.

Komentarai

Rodomi arba slepiami komentarai ir atsakymai į juos.

Išsprėsti komentarai

Rodyti arba slėpti Išspręsti komentarai.

Formatavimo ženklai

Tekste rodomi paslėpti formatavimo ženklai, pavyzdžiui, pastraipų simboliai, eilučių lūžiai, tabuliavimo žymės ir tarpai.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Rodyti matomą tarpą

Parodo dokumentą su viršutine ir apatine paraštėmis, antrašte ir porašte bei tarpu tarp puslapių. Atžymėkite, kad suskleistumėte visus elementus viršuje ir parodytumėte dokumentą ištisiniame puslapio sraute. Slepiami matomi tarpai galimi tik tai vieno puslapio peržiūroje.

Taisymų sekimas

Show

Pataisų žymėjimas parodomas arba paslepiamas.

Lauko šešėliai

Parodo arba paslepia šešėlius aplink dokumento laukus tokius kaip jungiamieji tarpai, kėlimo ženklai, rodyklės ir išnašais.

Laukų pavadinimai

Nustatoma, ar laukų vietoje rodyti laukų pavadinimus, ar reikšmes. Kai parinktis aktyvinta, rodomi laukų pavadinimai, kai išjungta – reikšmės. Kai kurių reikšmių parodyti negalima.

Paslėptos pastraipos

Paslepiamos arba parodomos paslėptos pastraipos. Šia parinktimi nustatomas tik paslėptų pastraipų rodymas ekrane. Paslėptų pastraipų spausdinimui ši parinktis įtakos neturi.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Stiliai (šoninis skydelis)

Naudokite stiliai šoninį skydelį, kad pritaikytumėte, sukurtumėte ir pašalintumėte formatuojamus stilius. Du kartus spustelėkite įrašą, kad pritaikytumėte stilių.

Galerija

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Žvalgiklis

Parodo arba paslepia žvalgiklio langą, kur galite greitai pereiti į skirtingas dokumento dalis. Žvalgiklis taip pat pasiekiamas šoniniame skydelyje. Galite naudoti žvalgiklį, kad įterptumėte elementus iš esamo dokumento ar kitų atvirų dokumentų, ir tvarkyti pagrindinius dokumentus. Taisyti elementus žvalgiklyje, paspauskite dešiniu pelės klavišu elementą ir pasirinkite komandą iš kontekstinio meniu. Jeigu norite, galite įtvirtinti žvalgiklį darbinės veiksenos krašte.

Duomenų šaltiniai

Polangyje parodomos „LibreOffice“ programoje registruotos duomenų bazės. Tame pačiame polangyje duomenų bazes galima ir tvarkyti.

Visas ekranas

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Mastelis

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Paremkite mus!