Rodymas

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Įprastinis maketas

Displays how the document will look when you print it.

Tinklalapio maketas

Parodo dokumentą taip kaip jis turėtų būti matomas naršyklėje. Tai yra naudinga, kuriant HTML dokumentus.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

HTML Source

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Toolbars

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

Būsenos juosta

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Liniuotės

Apima submeniu horizontalių ir verticalių liniuočių rodymui.

Scroll Bars

Show or hide the horizontal and vertical scroll bars that are used to change the viewable area of a document that doesn't fit within the window.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Formatavimo ženklai

Tekste rodomi paslėpti formatavimo ženklai, pavyzdžiui, pastraipų simboliai, eilučių lūžiai, tabuliavimo žymės ir tarpai.

Teksto ribos

Parodo arba paslepia puslapio spausdinamos srities ribas. Ribų linijos nėra spausdinamos.

Table Boundaries

Shows or hides the borders of table cells that have no set borders. The boundaries are only visible on screen and are not printed.

Images and Charts

Show or hide graphical objects like images and charts within a document.

Show Whitespace

Displays the document with the top and bottom margins, header and footer and a gap between pages. Uncheck to collapse all the elements cited and display the document in a contiguous page stream. Hiding whitespace is only possible in Single-page view.

Show Track Changes

Pataisų žymėjimas parodomas arba paslepiamas.

Komentarai

Rodomi arba slepiami komentarai ir atsakymai į juos.

Išsprėsti komentarai

Rodyti arba slėpti Išspręsti komentarai.

Lauko šešėliai

Parodo arba paslepia šešėlius aplink dokumento laukus tokius kaip jungiamieji tarpai, kėlimo ženklai, rodyklės ir išnašais.

Laukų pavadinimai

Nustatoma, ar laukų vietoje rodyti laukų pavadinimus, ar reikšmes. Kai parinktis aktyvinta, rodomi laukų pavadinimai, kai išjungta – reikšmės. Kai kurių reikšmių parodyti negalima.

Field Hidden Paragraphs

Paslepiamos arba parodomos paslėptos pastraipos. Šia parinktimi nustatomas tik paslėptų pastraipų rodymas ekrane. Paslėptų pastraipų spausdinimui ši parinktis įtakos neturi.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Stiliai (šoninis skydelis)

Naudokite stiliai šoninį skydelį, kad pritaikytumėte, sukurtumėte ir pašalintumėte formatuojamus stilius. Du kartus spustelėkite įrašą, kad pritaikytumėte stilių.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Žvalgiklis

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document.

Duomenų šaltiniai

Polangyje parodomos „LibreOffice“ programoje registruotos duomenų bazės. Tame pačiame polangyje duomenų bazes galima ir tvarkyti.

Visas ekranas

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Mastelis

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Paremkite mus!