Taisa

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Repeat

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

Iškirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Atrankos veiksena

Pasirinkite atrankos veikseną iš submeniu: įprasta atrankos veiksena ar srities atrankos veiksena.

Pažymėti tekstą

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Rodančiojo žymeklio veiksena

Naudotojui leidžiama įvesti tekstą bet kurioje dokumento vietoje, spustelėjus eilutės pradžioje, viduryje, ar pabaigoje.

Find

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Ieškoti ir keisti

Veikiamajame dokumente randamas arba pakeičiamas tam tikras tekstas ar teksto formatas.

Eiti į puslapį

Atveriamas Žvalgiklio langas su žymekliu Puslapio numerio laukelyje, kur iškart galima įvesti norimą puslapio numerį.

Sekti taisymus

Čia yra komandos pataisoms dokumente sekti ir tvarkyti.

Hipersaitas

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima kurti ir taisyti hipersaitus.

Išnašos

Taiso pasirinktos išnašos arba galinės išnašos prieraišą. Paspauskite ant išnašos arba galinės išnašos ir tada pasirinkite šią komandą.

Rodyklės įrašas

Taiso pažymėtą rodyklės įrašą. Sputelėkite pradžioje rodyklės įrašo ir pasirinkite šią komandą.

Bibliografijos įrašas

Taiso pažymėtą bibliografijos įrašą.

Laukai

Atveria dialogo langą, kur galite taisyti lauko savybes. Paspauskite lauko pradžioje ir pasirinkite šią komandą. Dialogo lange galite naudoti rodyklės mygtukus perkelti į ankstesnį ar kitą lauką.

Saitai

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Jautrios paveikslo sritys

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Objektas

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Pakeisti duomenų bazę

Pakeisti duomenų šaltinius esamam dokumentui. Kad būtų teisingai nurodytas įterptų laukų turinys, pakeitimų duomenų bazė privalo turėti identiškus laukų pavadinimus.

Edit File

Use the Edit File icon to activate or deactivate the edit mode.

Paremkite mus!