Taisa

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Kartoti

Kartojama paskutinė komanda. Ši komanda yra programose „Writer“ ir „Calc“.

Iškirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Iškarpinės turinį įterpia į žymeklio vietą juo pakeisdamas visą pažymėtą tekstą ir objektus.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Atrankos veiksena

Pasirinkite atrankos veikseną iš submeniu: įprasta atrankos veiksena ar srities atrankos veiksena.

Pažymėti tekstą

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Find

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Eiti į puslapį

Atveria dialogo langą, kad įvestume norimą rodyti puslapio numerį. ( +G)

Sekti taisymus

Čia yra komandos pataisoms dokumente sekti ir tvarkyti.

Komentaras

Rodomas submeniu, kuriame pateikiamos parinktys atsakyti, spręsti ir trinti komentarus.

Nuoroda

Submeniu, kuriame pateikiamos galimybės taisyti išnašas, galines išnašas, rodyklės ir bibliografijos įrašus.

Hipersaitas

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima kurti ir taisyti hipersaitus.

Laukai

Atveria dialogo langą, kur galite taisyti lauko savybes. Paspauskite lauko pradžioje ir pasirinkite šią komandą. Dialogo lange galite naudoti rodyklės mygtukus perkelti į ankstesnį ar kitą lauką.

Saitai į išorinius failus

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objektas

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Pakeisti duomenų bazę

Pakeisti duomenų šaltinius esamam dokumentui. Kad būtų teisingai nurodytas įterptų laukų turinys, pakeitimų duomenų bazė privalo turėti identiškus laukų pavadinimus.

Rodančiojo žymeklio veiksena

Naudotojui leidžiama įvesti tekstą bet kurioje dokumento vietoje, spustelėjus eilutės pradžioje, viduryje, ar pabaigoje.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Paremkite mus!