Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Naujas

Sukuriamas naujas „LibreOffice“ dokumentas.

Atverti

Atveriamas arba importuojamas vietinis arba nuotolinis failas.

Atverti nuotolinį

Atveria dokumentą, esantį nuotolinėje failų tarnyboje.

Vėliausi dokumentai

Išvardijami paskiausiai naudoti failai. Paspauskite vardą failo, kurį norite atverti.

Užverti

Užveria dokumentą nebaigiant programos.

Vedikliai

Vedikliais paprasta pažingsniui kurti tarnybinius ir asmeninius laiškus, faksimiles, darbotvarkes, pateiktis ir kt.

Šablonai

Čia tvarkomi ir taisomi šablonai, taip pat galima įrašyti veikiamąjį dokumentą kaip šabloną.

Įkelti iš naujo

Replaces the current document with the last saved version.

Versijos

Čia galima įrašyti ir tvarkyti skirtingas veikiamojo dokumento versijas tame pačiame faile. Dokumento versijas galima atverti, pašalinti, lyginti tarpusavyje.

Įrašyti

Įrašomas veikiamasis dokumentas.

Įrašyti nuotolinį failą…

Įrašo dokumentą, esantį nuotolinėje failų tarnyboje.

Įrašyti kaip

Veikiamasis dokumentas įrašomas kitoje vietoje, kitokiu failo vardu ar kitokio tipo failu.

Įrašyti viską

Įrašomi visi programos „LibreOffice“ koreguoti dokumentai.

Įrašyti kopiją

Įrašo esamo dokumento kopiją su kitu vardu ar kitu adresu.

Eksportuoti

Įrašo esamą dokumentą kitu vardu ir formatu Jūsų nurodytu adresu.

Export As

Eksportuoti dokumentą PDF arba EPUB formatu

Siųsti

Siunčia dabartinio dokumento kopiją skirtingoms programoms.

Peržiūrėti naršyklėje

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

Spaudinio peržiūra

Atveria arba užveria spaudinio peržiūrą.

Spausdinti

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Spausdintuvo nuostatos

Pasirinkite numatytąjį spausdintuvą dabartiniam dokumentui.

Savybės

Parodomos veikiamojo dokumento savybės, pavyzdžiui, dokumento statistika ar data, kada failas sukurtas.

Skaitmeniniai parašai

Čia prie dokumento pridedami arba iš jo šalinami skaitmeniniai parašai. Iš šio lango taip pat galima peržiūrėti liudijimus.

Baigti darbą su „LibreOffice“

Užveriamos visos „LibreOffice“ programos ir primenama, kad reikia įrašyti pakeitimus. Šios komandos nėra MacOS sistemose.

Paremkite mus!