Meniu

Šioje žinyno dalyje aprašomos meniu komandos ir jomis atveriami dialogo langai.

Note Icon

Tam, kad būtų galima panaudoti meniu komandas, reikia pasirinkti langą, kuriame yra dokumentas, su kuriuo bus dirbama. Panašiai reikia pasirinkti objektą dokumente, kad būtų galima panaudoti meniu komandas, susietas su tuo objektu.


Warning Icon

Šie meniu yra priklausomi nuo konteksto. Tai reiškia, yra pasiekiami (matomi) meniu punktai, reikalingi tuo metu atliekamam darbui. Jei žymeklis yra tekste, tai tada pasiekiami punktai, reikalingi darbui su tekstu. Jei pažymėtas grafikos elementas – meniu punktai, reikalingi darbui su grafika.


Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Taisa

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Rodymas

Šio meniu komandomis pasirenkama, kaip dokumentas rodomas ekrane.

Įterpimas

„Įterpimo“ meniu komandomis į dokumentą galima įterpti naujus objektus: paveikslus, mediją, diagramas, objektus iš kitų programų, hipersaitus, komentarus, specialiuosius rašmenis, išnašas ar sekcijas.

Formatas

Šiame meniu yra komandos dokumento maketui ir turiniui formatuoti.

Stiliai

Apima komandas pritaikyti, sukurti, taisyti, atnaujinti, įkelti ir tvarkyti stiliai teksto dokumente.

Forma

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your document.

Lentelė

Šiame meniu yra komandos, skirtos lentelei ir jos elementams įterpti į teksto dokumentą, taisyti ar šalinti.

Priemonės

Iš šio meniu galima pasirinkti priemones rašybai tikrinti, objektams iš galerijos įterpti į dokumentą, programos meniu sąrankai keisti ar programos parinktims nustatyti.

Langas

Šio meniu komandomis galima nustatyti, kaip bus rodomi dokumentų langai.

Žinynas

Iš „Žinyno“ meniu galima atverti ir valdyti „LibreOffice“ žinyną.

Paremkite mus!