Laiškų komponavimo mygtukų juosta

Laiškų komponavimo mygtukų juosta apima komandas atsakingas už galutinius laiškų komponavimo proceso žingsnius.

Jei norite tai atlikti…

Eikite į meniu View - Toolbars ir pasirinkite Laiškų komponavimas


Laiškų komponavimo vediklis

Pradeda nuo laiškų komponavimo vediklio, kad sukurtų laiškų formą arba išsiųstų el. laišką daugeliui gavėjų.

(Gavėjo numeris)

Įveskite gavėjo adreso įrašo numerį, kad peržiūrėtumėte laiškų komponavimo dokumentą skirtą gavėjui.

Naudokite naršymo mytukus, kad perslinktumėte per adresų įrašus .

Išbraukti gavėją

Išbraukia esamą gavėją iš šio laiškų komponavimo.

Taisyti individualius dokumentus

Sukuria vieną sukomponuotą dokumentą su puslapio lūžiais tarp kiekvieno gavėjo. Gavėjų vardai ir adresai yra dokumente, kuris gali būti pakeistas kada tik prireikia.

Įrašyti sukomponuotą dokumentą

Įrašyti laiškų komponavimo išvestį į failą.

spausdinti sukomponuotą dokumentą

Spausdina laiškų komponavimo išvestį visiems arba kai kuriems gavėjams.

Išsiųskite sukomponuotą dokumentą el. laišku

Išsiunčia laiškų komponavimo rezultatą el. laišku visiems arba keliems gavėjams.

Paremkite mus!