LibreLogo

LibroLogo yra paprasta, lokali, programavimo aplinka su vėžlio vektorine grafika mokymui skaičiuoti (programavimas ir žodžių apdorojimas), DTP ir grafiniam dizainui. Žiūrėkite http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

LibreLogo mygtukų juosta

LibreLogo mygtukų juosta (Rodymas → Mygtukų juostos → Logo) apima vėžlio judėjimą, rengyklės paleidimą, sustabdymą, pradžią, ekrano valymą, rengyklės redaktoriaus arba sintaksės piktogramų paryškinimą arba vertimą ir įvesties juostą (komandų eilutė).

Vėžliuko perkeliamos piktogramos

Jie yra ekvivalentūs Logo komandoms „PRIEKIN 10“, „ATGAL 10“, „KAIRĖN 15“, „DEŠINĖN 15“. Paspaudimas ant vienos iš piktogramų sufokusuos vėžliuko formą slinkti puslapio iki jo pozicijos.

Paleisti Logo rengyklę

Paspauskite ant piktogramos „Paleisti Logo rengyklę“, kad vykdytumėte tekstą (arba tik pažymėtą) tekstų rengyklės dokumente kaip LibreLogo programą. Tuščiame dokumente pavyzdinė programa bus įterpta ir vykdoma.

Paspauskite ant piktogramos „Sustabdyti“, kad sustabdytumėte programos vykdymą.

Formatas

Paspauskite ant piktogramos „Formatas“, kad atstatytumėte vėžliuko poziciją ir nuostatas.

Išvalyti ekraną

Paspauskite piktogramą „Išvalyti ekraną“, kad pašalintume nupieštus objektus iš dokumento.

Programos redaktoriaus arba sintaksės paryškinimas arba vertimas

Ši „Burtininko lazdelės“ piktograma nustato 2 puslapių maketą programos taisymui, išplečia ir konvertuoja mažųjų raidžių logo komandas į sutrumpinimą didžiosiomis raidėmis tekstų rengyklės dokumente. Pakeisti kalbą dokumente galite ( → Kalbų nuostatos → Kalbos → Vakarų Europos) ir paspauskite ant piktogramos, kad pakeistumėte Logo programos kalbą.

Komandos eilutė

Paspauskite mygtuką Įvesti komandos eilutėje, kad vykdytumėte turinį. Sustabdyti programą galite paspausdami piktogramą „Sustabdyti“.

Laikykite nuspaudę mygtuką Įvesti, kad kartotumėte komandos eilutę, pavyzdžiui, per sekančią komandos seką:

 PIRMYN 200 KAIRĖN 89

To reset the command line triple-click it or press +A to select the previous commands, and type the new commands.

Pagrindinių vėžlio nuostatų grafinė naudotojo sąsaja

Turtle shape of LibreLogo is a normal fixed size drawing object. You can position and rotate it on standard way, too, using the mouse and the Rotate icon of the Drawing Object Properties toolbar. Modify Line Width, Line Color and Area Color settings of the turtle shape to set PENSIZE, PENCOLOR and FILLCOLOR attributes of LibreLogo.

Programos taisymas

LibreLogo piešiniai ir programos naudoja tą patį tekstų rengyklės dokumentą. LibreLogo paveikslas yra pirmame tekstų rengyklės dokumento puslapyje. Galite įterpti puslapio lūžį prieš LibreLogo programos ir nustatyti puslapio mastelį naudodami „magiškąją lazdelę“. Jos piktograma yra Logo įrankių juostoje. Taip pat galite pakeisti šrifto dydį į patogų 2 puslapių maketą LibreLogo programavimui: puslapio kairėje yra paveikslas, o puslapio dešinėje yra LibreLogo programos redaktorius.

LibreLogo programavimo kalba

LibreLogo yra lengvai lokalizuojamas, Logo-like programavimo kalba lokalizuota keliose kalbose pagal gimtąją kalbos bendruomenę. Ji suderinama su senesnėmis Logo sistemomis, paprastųjų Logo programų atveju yra naudojama ugdyme ir pan.

 TO trikampis :dydis
KARTOTI 3 [
PIRMYN :dydis
KAIRĖN 120
]
END

trikampis 10 trikampis 100 trikampis 200

Skirtumai iš logo programavimo kalbos

Kitos LibreLogo savybės

LibreLogo komandos

Pagrindinė sintaksė

Didžiųjų ir mažųjų raidžių skyrimas

Neskirti didžiųjų ir mažųjų raidžių komandose ir spalvų konstantose:

 SPAUSDINTI „Labas, pasauli!“
spausdinti „Labas, pasauli, dar kartą!“

Skirti didžiąsias ir mažąsias raides kintamųjų pavadinimuose

 a = 5
A = 7
SPAUSDINTI a
SPAUSDINTI A

Programos eilutės

Lines of a LibreLogo program are paragraphs in the Writer document. A program line can contain multiple commands:

 SPAUSDINTI „Labas, pasauli!“ SPAUSDINTI „LibreLogo“

Komentarai

Eilutės arba eilutės dalys yra komentarai iš kabliataškio iki eilutės (pastraipos) pabaigos:

 ; kai kurie komentarai
SPAUSDINTI 5 * 5 ; kai kurie komentarai

Skaidyti programos eilutes į keletą pastraipų

Galima skelti programos eilutę į daugiau pastraipų, naudojant pastraipos tildę eilutės pabaigoje:

 SPAUSDINTI „Labai ilga“ + ~
„įspėjimo žinutė“

Vėžlys juda

PIRMYN (fd)

 PIRMYN 10 ; judėti pirmyn 10pt (1pt = 1/72 coliai)
PIRMYN 10pt ; žiūrėti aukščiau
PIRMYN 0.5in ; judėti pirmyn 0.5 colio (1 colis = 2.54 cm)
PIRMYN 1“ žiūrėti aukščiau
FD 1mm
FD 1cm

ATGAL (bk)

 ATGAL 10 ; judėti atgal 10pt

KAIRĖN (lt)

 KAIRĖN 90 ; pasisukti 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę
KAIRĖN 90 laipsnių ; žiūrėti aukščiau
LT 3h ; žiūrėti aukščiau (laikrodžio padėtis)
LT bet kiek ; pasisukti į atsitiktinę padėtį

DEŠINĖN (rt)

 DEŠINĖN 90 ; pasisukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių

Eisim (es) pakelk pieštuką, pakelk trintuką

 PAKELK PIEŠTUKĄ ; vėžlys judės be piešimo

Piešim (pš) nuleisk pieštuką

 NULEISK PIEŠTUKĄ ; vėžlys judės piešdamas

PADĖTIS (pos)

 PADĖTIS [0,0] ; pasisukti ir judėti į viršutinį kairįjį kampą
PADĖTIS LAPO KAMPAS ; pasisukti ir judėti į apatinį dešinįjį kampą
PADĖTIS [LAPO KAMPAS [0], 0] ; pasisukti ir judėti į viršutinį dešinįjį kampą
BET KOKIA PADĖTIS ; pasisukti ir judėti į atsitiktinę padėtį

ANTRAŠTĖ (seth)

 ANTRAŠTĖ 0, pasisukti viršun
ANTRAŠTĖ 12h ; žiūrėti aukščiau
ANTRAŠTĖ [0, 0] ; pasisukti į viršutinį kairįjį kampą
BET KOKIA ANTRAŠTĖ ; pasisukti į atsitiktinę kryptį

Kitos vėžlio komandos

Slėpk vėžliuką, slėpkis (sl)

 SLĖPK VEŽLIUKĄ ; slėpti vėžliuką (iki rodyti vėžliuką komandos)

Rodyk vėžliuką, rodykis (rd)

 RODYK VĖŽLIUKĄ, rodyti vėžliuką

FORMATAS

 FORMATAS ; atstatyti pradinę vėžlio padėtį

IŠVALYTI EKRANĄ (ie)

 IŠVALYTI EKRANĄ ; iš dokumento pašalinti piešimo objektus

UŽPILDYTI ir UŽVERTI

 UŽPILDYTI ; užverti ir užpildyti dabartinę eilutės formą ar taškus
UŽVERTI ; užverti dabartinę eilutės formą arba prijungti prijungti prie dabartinių taškų

Pavyzdys: užpildomas normalus trikampis:

 PIRMYN 50 KAIRĖN 120 PIRMYN 50 UŽPILDYTI

Pavyzdys: piešiamas normalus trikampis:

 PIRMYN 50 KAIRĖN 120 PIRMYN 50 UŽVERTI

Pieštuko nuostatos

PIEŠTUKO STORIS (ps)

 PIEŠTUKO STORIS 100 ; eilutės plotis 100 taškų
PIEŠTUKO STORIS BET KOKS ; ekvivalentus PIEŠTUKO STORIS ATSITIKTINIS 10

PIEŠTUKO SPALVA (psp)

 PIEŠTUKO SPALVA „raudona“ ; nustatyti raudoną pieštuko spalvą (pagal spalvos pavadinimą, žiūrėkite konstantas) 
PIEŠTUKO SPALVA [255, 255, 0] ; nustatyti geltoną spalvą (RGB sąrašas)
PIEŠTUKO SPALVA 0xffff00 ; nustatyti geltoną spalvą (šešioliktainis kodas)
PIEŠTUKO SPALVA 0 ; nustatyti juodą spalvą (0x000000)
BET KOKIA PIEŠTUKO SPALVA ; atsitiktinė spalva
PIEŠTUKO SPALVA [5], nustatyti raudoną spalvą (pagal spalvos indentifikatorių, žiūrėti spalvos konstantas)
PIEŠTUKO SPALVA „nematoma“ ; nematoma pieštuko spalva figūroms be matomos struktūros
PIEŠTUKO SPALVA „~raudona“ ; nustatyti atsitiktinę raudoną spalvą

PIEŠTUKO SKAIDRUMAS (psk)

 PIEŠTUKO SKAIDRUMAS 80 ; nustatyti dabartinės pieštuko spalvos skaidrumą į 80%

Pieštuko pabaiga/linijos pabaiga (pp)

 PIEŠTUKO PABAIGA „jokia“ be papildomos pabaigos linijos (numatytasis)
PIEŠTUKO PABAIGA „apvalinti“ ; užapvalinta eilutės pabaiga
PIEŠTUKO PABAIGA „kvadratas“ ; kvadrato eilutės pabaiga

Pieštuko sujungimas/linijos sujungimas (psj)

 PIEŠTUKO SUJUNGIMAS „užapvalintas“ ; užapvalintas eilutės sujungimas (numatytasis)
PIEŠTUKO SUJUNGIMAS „nuožambus“ ; ryškus eilučių sujungimas
PIEŠTUKO SUJUNGIMAS „nuožulnus“ ; nuožulnus eilučių sujungimas
PIEŠTUKO SUJUNGIMAS “jokio“ ; be eilučių sujungimo

PIEŠTUKO STILIUS

 PIEŠTUKO STILIUS „užpildytas“ ; užpildyta linija (numatytasis)
PIEŠTUKO STILIUS „taškais“ ; taškų linija
PIEŠTUKO STILIUS „brūkšneliais“ ; linija brūkšneliais

; pasirinktinis taškų–brūkšnelių raštas, nustatytas pagal sąrašą su pateiktais argumentais:
; — kaimyninių taškų skaičius
; — taško ilgis
; — kaimyninių brūkšnelių skaičius
; — brūkšnelio ilgis
; — taškų/brūkšnelių atstumas
; įrašykite (pasirinktinai):
; 0 = taškai yra stačiakampiai (numatytasis)
; 2 = taškai yra kvadratiniai (ilgiai ir atstumai yra santykiniai pieštuko storiui)

PIEŠTUKO STILIUS [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ;…——……——…——

Užpildymo nuostatos

UŽPILDYTI SPALVA (US)

 UŽPILDYTI SPALVA „mėlyna“ ; užpildyti mėlyna spalva, žiūrėkite PIEŠTUKO SPALVA
UŽPILDYTI SPALVA „nematoma“ APSKRITIMAS 10 ; neužpildytas apskritimas
UŽPILDYTI SPALVA [„mėlyna“, „raudona“] ; gradientas tarp raudonos ir mėlynos
UŽPILDYTI SPALVA [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; tarp baltos ir oranžinės
UŽPILDYTI SPALVA [„mėlyna“, „raudona“, 1, 0, 0] ; nustatyti ašinį gradientą (su reikiamais posūkio ir kraštinės nustatymais), galimos vertės: 0-5 = tiesinis, ašinis, spindulinis, elipsinis, kvadratinis ir stačiakampis gradientai
UŽPILDYTI SPALVA [„raudona“, „mėlyna“, 0, 90, 20] ; tiesinis su 20% kraštine, pasuktas 90 laipsnių nuo dabartinės vėžliuko antraštės
UŽPILDYTI SPALVA [„raudona“, „mėlyna“, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; nuo 200% iki 50% intensyvumas
UŽPILDYTI SPALVA [BET KOKIA, BET KOKIA, 2, 0, 0, 50, 50] ; spindulinis gradientas su atsitiktinėmis spalvomis ir 50-50% horizontaliomis ir vertikaliomis centro pozicijomis

UŽPILDYTI SKAIDRUMĄ

 UŽPILDYTI SKAIDRUMĄ 80 ; nustatyti skaidrumą dabartinės užpildo spalvos į 80%
UŽPILDYTI SKAIDRUMĄ [80] ; nustatyti tiesinį skaidrumo gradientą nuo 80% iki 0%
UŽPILDYTI SKAIDRUMĄ [80, 20] ; nustatyti tiesinį skaidrumą nuo 80% iki 20%
UŽPILDYTI SKAIDRUMĄ [80, 20, 1, 90] ; nustatyti ašinį skaidrumo gradientą pasuktą 90 laipsnių nuo dabartinės vėžliuko antraštės
UŽPILDYTI SKAIDRUMĄ [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; nustatyti spindulinį skaidrumo gradientą nuo 80% išorėje iki 20% vidinio skaidrumo su 20% kraštine ir 50-50% horizontaliosiomis ir vertikaliosiomis pozicijomis centre

UŽPILDO STILIUS

 UŽPILDO STILIUS 0 ; užpildyti be brūkšniuočių (numatytasis)
UŽPILDO STILIUS 1 ; juodos viengubos brūkšniuotės (horizontaliai)
UŽPILDO STILIUS 2 ; juodos viengubos brūkšniuotės (45 laipsniai)
UŽPILDO STILIUS 3 ; juodos viengubos brūkšniuotės (-45 laipsniai)
UŽPILDO STILIUS 4 ; juodos viengubos brūkšniuotės (vertikaliai)
UŽPILDO STILIUS 5 ; raudonos tinklinės brūkšniuotės (45 laipsniai)
UŽPILDO STILIUS 6 ; raudonos tinklinės brūkšniuotės (0 laipsnių)
UŽPILDO STILIUS 7 ; mėlynos tinklinės brūkšniuotės (45 laipsniai)
UŽPILDO STILIUS 8 ; mėlynos tinklinės brūkšniuotės (0 laipsnių)
UŽPILDO STILIUS 9 ; mėlynos trigubos tinklinės
UŽPILDO STILIUS 10 ; juodos plačios viengubos brūkšniuotės (45 laipsniai)

; pasirinktinės brūkšniuotės nurodytos sąraše su toliau pateiktais argumentais:
; – stilius (1 = vienguba, 2 = dviguba, 3 = triguba brūkšniuotė)
; – spalva
; – atstumas
; – laipsnis

UŽPILDO STILIUS [2, “žalia”, 3t, 15°] ; žalios tinklinės brūkšniuotės (15 laipsnių)

Braižybos objektai

APSKRITIMAS

 APSKRITIMAS 100 ; piešti apskritimo figūrą (diametras = 100t)

ELIPSĖ

 ELIPSĖ [50, 100] ; piešti elipsę 50 ir 100 skersmens
ELIPSĖ [50, 100, 2h, 12h] ; piešti elipsinę dalį (nuo 2h laikrodžio padėties iki 12h)
ELIPSĖ [50, 100, 2h, 12h, 2] ; piešti elipsinį segmentą
ELIPSĖ [50, 100, 2h, 12h, 3] ; piešti elipsinį lanką

KVADRATAS

 KVADRATAS 100 ; piešti kvadrato figūrą (dydis = 100t)

STAČIAKAMPIS

 STAČIAKAMPIS [50, 100] ; piešti stačiakampio figūrą (50x100t)
STAČIAKAMPIS [50, 100, 10] ; piešti stačiakampį su užapvalintais kampais

TAŠKAS

 TAŠKAS ; piešti tašką pagal pieštuko dydį ir spalvą

UŽVERTI gali prijungti paskutinius taškus, UŽPILDYTI gali užpildyti figūrą, kuri yra apibrėžta taškais. Pavyzdžiui, lengva yra nupiešti „plokščią“ žvaigždę, pradedant nuo jos centro:

 PAKELK PIEŠTUKĄ
KARTOK 5 [
PIRMYN 80
TAŠKAS
ATGAL 80
DEŠINĖN 36
PIRMYN 50
TAŠKAS
ATGAL 50
DEŠINĖN 120
] UŽPILDYTI

ŽYMĖ

 ŽYMĖ „tekstas“ ; spausdinti tekstą vėžliuko padėtyje
ŽYMĖ „tekstas“ ; žiūrėkite aukščiau
ŽYMĖ „tekstas ; žiūrėkite aukščiau (tik tai paskutiniams žodžiams)

TEKSTAS

 APSKRITIMAS 10 TEKSTAS „tekstas“ ; nustatykite tekstą dabartiniam braižomam objektui

Šrifto nuostatos

ŠRIFTO SPALVA

 ŠRIFTO SPALVA „žalia“ ; nustatyti šrifto spalvą

GARNITŪRAS|ŠRIFTŲ ŠEIMA|ŠŠ

 ŠRIFTŲ ŠEIMA „Linux Libertine G“ ; nustatyti šriftą (šeimą)
ŠRIFTŲ ŠEIMA „Linux Libertine G:smcp=1“ ; taip pat nustatyti šrifto funkcijas (sumažintos didžiosios raidės)
ŠRIFTŲ ŠEIMA „Linux Libertine G:smcp=1&onum=1“ ; sumažintos didžiosios raidės + senos figūros

ŠRIFTO DYDIS

 ŠRIFTO DYDIS 12 ; nustatyti 12t

ŠRIFTO STORIS

 ŠRIFTO STORIS „pusjuodis“ ; nustatyti pusjuodį šriftą
ŠRIFTO STORIS „įprastai“ ; nustatyti įprastą storį

ŠRIFTO STILIUS

 ŠRIFTO STILIUS „kursyvas“ ; nustatyti kursyvo variantą
ŠRIFTO STILIUS „įprastai“ ; nustatyti įprastą variantą

PAVEIKSLAS

PAVEIKSLAS yra skirtas

Figūros grupavimas

 ; PAVEIKSLAS [ Librelogo_komandos ]
PAVEIKSLAS [ PIRMYN 100 APSKRITIMAS 100 ] ; medį primenanti grupavimo forma

See also “Group” in LibreOffice Writer Help.

 Į medžio vietą
PAKELK PIEŠTUKĄ PADĖTIES vieta ANTRAŠTĖ 0 NULEISK PIEŠTUKĄ
PAVEIKSLAS [ PIRMYN 100 APSKRITIMAS 100 ] ; medį primenanti sugrupuota figūra
BAIGTI

PAVEIKSLAS [ medis [230, 400] medis [300, 400] ] ; sugrupuotos figūros sugrupuotoje figūroje

Pradinės naujų linijų figūros

 PAVEIKSLAS ; pradėti naują linijos figūrą
PIRMYN 10 PAVEIKSLAS PIRMYN 10 ; dviejų linijų figūros

Įrašomi SVG paveikslai

 PAVEIKSLAS „pavyzdys.svg“ [ APSKRITIMAS 5 ] ; įrašyti paveikslą kaip SVG paveikslą į naudotojo aplanką
PAVEIKSLAS „Darbalaukis/pavyzdys.svg“ [ PIRMYN 100 APSKRITIMAS 5 ] ; kaip aukščiau, su susijusiu adresu
PAVEIKSLAS „/namai/naudotojas/pavyzdys.svg“ [ APSKRITIMAS 5 ] ; Unix/Linux adresas
PAVEIKSLAS „C:\pavyzdys.svg“ [ APSKRITIMAS 5 ] ; Windows adresas

Įrašomos SVG/SMIL animacijos (grafikos objektai su LAUK komandomis)

 PAVEIKSLAS „animacija.svg“ [ APSKRITIMAS 5 LAUK 1000 APSKRITIMAS 99 ] ; įrašyti kaip SVG/SMIL animaciją (taip pat žiūrėti LAUK)
PAVEIKSLAS „animacija2.svg“ [ APSKRITIMAS 5 LAUK 1000 APSKRITIMAS 99 LAUK 2000 ] ; kaip aukščiau, tačiau naudoti LAUK tik kai paskutinis objektas pasieks ciklą: po 2 sekundžių SVG animacija pasileis iš naujo SMIL atitinkančiose naršyklėse

Nuoseklumas kairiojoje kraštinėje

Naudoti PAVEIKSLĄ, kad išlaikyti padėčių nuoseklumą ir linijų figūras kairiojoje tekstų rengyklės kraštinėje:

 PAVEIKSLAS [ APSKRITIMAS 20 PADĖTIS [-100, 100] APSKRITIMAS 20 ]

Ciklai

KARTOTI

 ; KARTOTI skaičių [ komandos ] 

KARTOTI 10 [ PIRMYN 10 KAIRĖN 45 APSKRITIMAS 10 ] ; kartoti 10 kartų
 ; skaičius yra nebūtinas

KARTOTI [ BET KOKIA PADĖTIS ] ; nesibaigiantis ciklas

SKAIČIUOTI KARTOJIMUS

Ciklo kintamasis (ciklui „for“ ir „while“ taip pat).

 KARTOTI 100 [ PIRMYN SKAIČIUOTI KARTOJIMUS KAIRĖN 90 ]

FOR IN

Ciklas sąrašo elementams:

 FOr i IN [1, 5, 7, 9, 11] [
PIRMYN i
KAIRĖN 90
]

Ciklas rašmenims iš rašmenų sekos:

 FOR i IN „tekstas“ [
ŽYMĖ i
PIRMYN 10
]

KOL

 KOL TIESA [ BET KOKIA PADĖTIS] ; nesibaigiantis ciklas
KOL SKAIČIUOTI KARTOJIMUS <= 10 [ PIRMYN 50 KAIRĖN 36 ] ; kai KARTOTI 10 [ ... ]

LŪŽIS

Sustabdyti ciklą.

 KARTOTI [ ; nesibaiginatis ciklas
BET KOKIA PADĖTIS
JEIGU SKAIČIUOTI KARTOJIMUS = 100 [ LŪŽIS ] ; lygus KARTOTI 100 [ ... ]
]

TĘSTI

Peršokti į kitą ciklo iteraciją.

 KARTOTI 100 [
BET KOKIA PADĖTIS
JEIGU SKAIČIUOTI KAROTIMUS % 2 = 0 [ TĘSTI ]
APSKRITIMAS 10 ; piešti apskritimus ties kiekviena antrąja padėtimi
]

Sąlygos

JEIGU

 ; JEIGU sąlyga [ teisingast blokas ]
; JEIGU sąlyga [ teisingas blokas] [ klaidingas blokas]

JEIGU a < 10 [ SPAUSDINTI „Mažas“ ]
JEIGU < 10 [ SPAUSDINTI „Mažas„ ] [ SPAUSDINTI „Didelis“ ]

IR, AR, NE

Loginiai operatoriai.

 JEIGU a < 10 IR NĖRA a = 5 [ SPAUSDINTI „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9“]
JEIGU a < 10 IR a !=5 [ SPAUSDINTI „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9“ ] ; kaip aukščiau

Paprogramė

Į, BAIGTI

Naujas žodis (arba procedūra).

 Į trikampį
KARTOTI 2 [ PIRMYN 100 DEŠINĖN 120 ] UŽPILDYTI
PABAIGTI

KARTOTI 10 [ trikampis EISIM POZICIJA PIEŠIM ]

Išvestis

Sugrąžinti funkcijos reikšmę.

 Į atsitiktinę raidę
IŠVESTIS ATSITIKTINĖ „qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm“
PABAIGA

SPAUSDINTI atsitiktinė raidė + atsitiktinė raidė + atsitiktinė raidė ; spausdinti 3 atsitiktinių rašmenų seką

STABDYTI

Grąžinti iš procedūros.

 Į pavyzdžio skaičius
JEIGU skaičius < 0 [ STABDYTI ]
SPAUSDINTI SQRT skaičių ; spausdinti kvadratinę šaknį
]

pavyzdys 100
pavyzdys -1 ; be išvesties ir klaidos
pavyzdys 25

Numatytieji kintamieji

BET KOKS

Numatytosios atsitiktinės spalvų ir kt. reikšmės

 PIEŠTUKO SPALVA BET KOKIA ; atsitiktinė pieštuko spalva

TEISINGA

Loginė reikšmė.

 KOL TEISINGA [ POZICIJA BET KOKIA ] ; nesibaigiantis ciklas
SPAUSDINTI TEISINGA ; spausdinti teisinga

KLAIDINGA

Loginė reikšmė.

 KOL NĖRA KLAIDINGA [ POZICIJA BET KOKIA ] ; nesibaigiantis ciklas
SPAUSDINTI KLAIDINGA ; spausdinti klaidinga

LAPO KAMPAS

 SPAUSDINTI LAPO KAMPAS ; spausdinti puslapio dydžių sąrašą taškais, pvz. [595.30, 841.89]

PI/π

 SPAUSDINTI PI ; spausdinti 3.14159265359

Įvestis/Išvestis

SPAUSDINTI

 SPAUSDINTI „tekstas“ ; spausdinti „tekstas“ dialogo langelyje
SPAUSDINTI 5 + 10 ; spausdinti 15

ĮVESTIS

 SPAUSDINTI ĮVESTIS „Įvesties reikšmė?“ ; paprašykite ir išspausdinkite eilutę pagal užklausos dialogo langelį
SPAUSDINTI TRUPMENINĮ SKAIČIŲ (ĮVESTIS „Pirmas skaičius?“) TRUPMENINIS SKAIČIUS (ĮVESTIS „Antras skaičius?“) ; paprastas skaičiuotuvas

LAUK

 LAUK 1000 ; laukti 1000 ms (1 sec)

BENDRAS

Nustatyti bendruosius kintamuosius naudojamus procedūrose.

 BENDRAS apie
apie = „LibreLogo“

Į pavyzdys
SPAUSDINTI apie
BENDRAS apie ; kai norime pridėti naują reikšmę
apie = „nauja reikšmė bendriems kintamiesiems“
BAIGTI

pavyzdys
SPAUSDINTI apie

Funkcijos

ATSITIKTINIS

 SPAUSDINTI ATSITIKTINAI 100 ; atsitiktinis trupmeninis skaičius (0 <= x < 100)
SPAUSDINTI ATSITIKTINAI „tekstas“ ; atsitiktinė „teksto“ raidė
SPAUSDINTI ATSITIKTINAI [1, 2] ; atsitiktinis sąrašo elementas (1 arba 2)

INT

 SPAUSDINTI INT 3.8 ; spausdinti 3 (sveikojo skaičiaus dalis iš 3.8)
SPAUSDINTI INT ATSITIKTINAI 100 ; atsitiktinis sveikasis skaičius (0 <= x < 100)
SPAUSDINTI INT „7“ ; keisti eilutės parametrą į sveikąjį skaičių

Trupmeninis skaičius

 ; keisti eilutės parametrą į sveikąjį skaičių
SPAUSDINTI 2 * TRUPMENINIS SKAIČIUS „5.5“ ; spausdinti 11.0

Teksto eilutė

 ; keisti skaičiaus parametrą į eilutę
SPAUSDINTI „Rezultatas:“ + Teksto eilutė 5 ; spausdinti „Rezultatas: 5“
SPAUSDINTI 10 * teksto eilutė 5 ; spausdinti 5555555555

Šaknis

 SPAUSDINTI ŠAKNĮ 100 ; spausdinti 10, kvadratinė šaknis iš 100

SIN

 SPAUSDINTI SIN 90 * PI/180 ; spausdinti 1.0 (sinusas iš 90° radianais)

COS

 SPAUSDINTI COS 0 * PI/180 ; spausdinti 1.0 (kosinusas iš 0° radianais)

LOG10

 SPAUSDINTI LOG10 100 ; spausdinti 2.0 (dažnas logoritmas iš 100)

APVALINTI

 SPAUSDINTI APVALINTI 3.8 ; spausdinti 4 (apvalinama 3.8)
SPAUSDINTI APVALINTI ATSITIKTINAI 100 ; atsitiktinis sveikasis skaičius (0 <= x <= 100)

ABS

 SPAUSDINTI ABS -10 ; spausdinti 10, absoliuti reikšmė iš -10

SKAIČIUOTI

 SPAUSDINTI SKAIČIUOTI „tekstą“ ; spausdinti 4, „teksto“ rašmenų skaičiavimas
SPAUSDINTI SKAIČIUOTI [1, 2, 3] ; spausdinti 3, sąrašo dydis

NUSTATYTI

 ; Keisti sąrašą į Python nustatymą
SPAUSDINTI NUSTATYMAS [4, 5, 6, 6] ; spausdinti {4, 5, 6}
SPAUSDINTI NUSTATYMAS [4, 5, 6, 6] | NUSTATYMAS [4, 1, 9] ; spausdinti {1, 4, 5, 6, 9}, sąjunga
SPAUSDINTI NUSTATYMAS [4, 5, 6, 6] ir NUSTATYMAS [4, 1, 9] ; spausdinti {4}, sankirta
SPAUSDINTI NUSTATYMAS ([4, 5, 6, 6]) – NUSTATYMAS [4, 1, 9] ; spausdinti {5, 6}, skirtumas
SPAUSDINTI NUSTATYMAS [4, 5, 6, 6] ^ NUSTATYMAS [4, 1, 9] ; spausdinti {1, 5, 6, 9}, simetriškas skirtumas

SRITIS

 ; Python sąrašo sukūrimas
SPAUSDINTI SRITĮ 10 ; spausdinti [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
SPAUSDINTI SRITĮ 3 10 ; spausdinti [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
SPAUSDINTI SRITĮ 3 10 3 ; print [3, 6, 9]

i SRITYJE 10 50 10 [ ; ciklas [10, 20, 30, 40]
PIRMYN i
KAIRĖN 90
]

SĄRAŠAS

 ; šalinti pasikartojančius elementus sąraše, naudojant nustatymus ir sąrašo konvertavimą
SPAUSDINTI SĄRAŠĄ (NUSTATYMAS [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; spausdinti [1, 3, 5, 2]

TUPLE

Konvertavimas į Python tuple (nemodifikuojamas sąrašas)

 SPAUSDINTI TUPLE [4, 5]

IŠRIKIUOTAS

Sugrąžina su išrikiuotu sąrašu.

 SPAUSDINTI IŠRIKIUOTĄ [5, 1, 3, 4] ; [1, 3, 4, 5]

KEISK

Pakeisti rašmens sekas, naudojant reguliariojo reiškinio raštą.

 SPAUSDINTI KEISK („t“, „T“, „tekstas“) ; spausdinti „Tekstas“, pakeičiant „t“ į „T“
SPAUSDINTI KEISK („(.)“,„\\1\\1“, „tekstas“) ; spausdinti „tteexxtt“, dvigubinti kiekvieną rašmenį

PAIEŠKA

Ieškoti rašmenų sekų pavyzdžio, naudojant reguliariojo reiškinio pavyzdžius.

 JEIGU PAIEŠKA („\w“, „žodis“) [ SPAUSDINTI „raidė žodyje.“ ]

RASTI VISKĄ

Rasti visas rašmenų sekas įvesties eilutėje, kurios atitinka duotąjį reguliarųjį reiškinį.

 SPAUSDINTI RASTI VISKĄ(„\w+“, „šunys, katės.“) ; spausdinti [„Šunys“, „katės“], žodžių sąrašą.

MIN

 SPAUSDINTI MIN [1, 2, 3] ; spausdinti 1, mažiausius elementus iš sąrašo

MAKS

 SPAUSDINTI MAKS  [1, 2, 3] ; spausdinti 3, didžiausias elementas iš sąrašo

Spalvos konstantos

 PIEŠTUKO SPALVA „SIDABRINĖ“ ; nustatyti pagal pavadinimą
PIEŠTUKO SPALVA [1] ; nustatyti identifikatorius
PIEŠTUKO SPALVA „~SIDABRINĖ“ ; atsitiktinė sidabrinė spalva

Identifikatorius

Pavadinimas

0

JUODA

1

SIDABRINĖ

2

PILKA

3

BALTA

4

KAŠTONINĖ

5

RAUDONA

6

VIOLETINĖ

7

PURPURINĖ

8

ŽALIA

9

CITRININĖ

10

ALYVUOGIŲ SPALVA

11

GELTONA

12

MĖLYNA JŪROS SPALVA

13

MĖLYNA

14

TAMSIAI ŽYDRA

15

ŽYDRA

16

ROŽINĖ

17

POMIDORŲ

18

ORANŽINĖ

19

AUKSINĖ

20

ŠVIESIAI VIOLETINĖ

21

MĖLYNA DANGAUS SPALVA

22

ŠOKOLADINĖ SPALVA

23

RUDA

24

NEMATOMA


Paremkite mus!