Žodžių užbaigimo teksto dokumentuose nuostatos

Jei „LibreOffice“ automatinio žodžių užbaigimo funkcija naudinga, galima ją dar labiau pritaikyti savo poreikiams. Sukauptų žodžių sąrašą galima įrašyti kitiems darbo su programa seansams.

Jei norite keisti žodžių užbaigimo nuostatas, pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Žodžių užbaigimas. Čia galėsite nustatyti toliau aprašytas parinktis.

Tarpo po žodžio įterpimas

Pažymėkite parinktį Užbaigus pridėti tarpą.

Note Icon

Tarpas po automatiškai užbaigto žodžio įterpiamas surinkus pirmąją kito žodžio raidę. Tarpo po užbaigto žodžio nebus palikta, jei kitas surinktas rašmuo bus skirtukas, pavyzdžiui, taškas ar nauja eilutė.


Priėmimo klavišo nustatymas

Iš išskleidžiamojo sąrašo Priimti su pasirinkite klavišą, kurį paspaudus bus priimamas siūlomas žodžio užbaigimas.

Mažiausio žodžio ilgio parinkimas

Laukelyje Mažiausias žodžio ilgis galima nustatyti, kokio mažiausio ilgio turi būti žodis, kad jis būtų įtraukiamas į siūlomų žodžių sąrašą.

Kaupiamų žodžių galiojimo srities nustatymas

Panaikinkite parinkties Užveriant dokumentą pašalinti iš jo sukauptus žodžius iš sąrašo žymėjimą.

Iš veikiamojo dokumento sukauptų žodžių sąrašu galėsite naudotis ir kituose tuo metu atvertuose dokumentuose. Užvėrus visus „LibreOffice“ dokumentus, žodžių sąrašas bus pašalintas.

Jei šią parinktį įgalinsite, iš veikiamojo dokumento sukauptais žodžiais galėsite naudotis tik tol, kol tas dokumentas bus atvertas.

Jei sukauptų žodžių sąrašu norėsite naudotis ir kitų darbo su „LibreOffice“ seansų metu, įrašykite sąrašą į dokumentą, kaip aprašyta kitame skyrelyje.

Žodžių sąrašo naudojimas kituose darbo seansuose

Note Icon

Jei įjungtas automatinis rašybos tikrinimas, kaupiami tik tie žodžiai, kuriuos atpažįsta rašybos tikrintuvė.


Štai kaip galima sudaryti žodžių sąrašą, kurį galėtumėte naudoti žodžių užbaigimo funkcijai naujame dokumente:

  1. Atverkite teksto dokumentą su žodžiais, kuriuos norite naudoti užbaigimo funkcijai.

    Žodžiai iš dokumento sukaupiami sąraše.

  2. Pažymėkite visus ar dalį žodžių.

  3. Paspaudę klavišus +C nukopijuokite pažymėtus žodžius į iškarpinę. Iš iškarpinės įdėkite žodžius į naują dokumentą ir šį įrašykite.

    Vėliau galėsite atverti įrašytą dokumentą, ir žodžiai iš jo iškart bus įtraukti į užbaigti siūlomų žodžių sąrašą.

Paremkite mus!