Pridedamas numeravimas

Pridėti numeravimą į sąrašą

  1. Pažymėkite pastraipas, kurioms norite pridėti numeravimą.

  2. Formatavimas juostoje, paspauskite Numeravimas įjungtas/išjungtas piktogramą Piktograma.

  3. Norėdami pakeisti formatavimą ir hierarchiją sunumeruoto sąrašo, paspauskite sąraše ir tada atverkite Ženklinimas ir numeravimas priemonių juostą.

Note Icon

Pašalinti numeravimą, pažymėkite sunumeruotas pastraipas ir tada paspauskite Numeravimas įjungtas/išjungtas piktogramą Formatavimas juostoje.


Formatuoti sunumeruotą sąrašą

Pakeisti sunumeruoto sąrašo formatavimą, paspauskite sąraše ir tada pasirinkite Formatas → Numeravimas ir ženklinimas.

Paremkite mus!