Teksto žvalgymas ir žymėjimas kaviatūra

Žvalgyti teksto dokumentą („vaikščioti“ po jį) ir žymėti tekstą galima naudojantis klaviatūra.

Klavišas

Funkcija

+

Rodyklė dešinėn, rodyklė kairėn

Perkelia žymeklį per vieną rašmenį į dešinę arba į kairę.

Perkelia žymeklį per vieną žodį į dešinę arba į kairę.

Rodyklė aukštyn, rodyklė žemyn

Perkelia žymeklį į aukščiau arba žemiau esančią eilutę

() Pastraipą, kurioje yra žymeklis, perkelia aukštyn arba žemyn.

Pradžios klavišas

Perkelia žymeklį į eilutės, kurioje jis yra, pradžią.

Perkelia žymeklį į dokumento pradžią.

Pradžios klavišas

lentelėje

Perkelia žymeklį į langelio, kuriame jis yra, pradžią.

Perkelia žymeklį į langelio, kuriame jis yra, pradžią. Paspaudus antrąkart, perkelia žymeklį į lentelės pradžią. Paspaudus dar kartą, perkelia žymeklį į dokumento pradžią.

Pabaigos klavišas

Perkelia žymeklį į eilutės, kurioje jis yra, pabaigą.

Perkelia žymeklį į dokumento pabaigą.

Pabaigos klavišas

lentelėje

Perkelia žymeklį į langelio, kuriame jis yra, pabaigą.

Perkelia žymeklį į langelio, kuriame jis yra, pabaigą. Paspaudus antrąkart, perkelia žymeklį į lentelės pabaigą. Paspaudus dar kartą, perkelia žymeklį į dokumento pabaigą.

Psl. aukštyn

Perkelia žymeklį į aukščiau ekrane esantį puslapį.

Perkelia žymeklį į antraštę.

Psl. žemyn

Perkelia žymeklį į žemiau ekrane esantį puslapį.

Perkelia žymeklį į poraštę.


Paremkite mus!