Įterpiami, taisomi ir susiejami kadrai

Kadras yra konteineris tekstui ir grafiniams objektams, kuriuo galite įterpti puslapio bet kurioje vietoje. Taip pat galite naudoti kadrą, kad pritaikytumėte stulpelio maketą tekstui.

Įterpti kadrą

  1. Pažymėkite tekstą, kurį norite įterpti į kadrą.

  2. Pasirinkite Įterpimas → Kadras ir spauskite „Gerai“.

Taisyti kadrą

Paslėpti tekstą nuo spausdinimo

Bet koks rašyklės kadras gali būti nustatytas į veikseną, kuri leidžia peržiūrėti tekstą ekrane, tačiau paslepia tekstą nuo spausdinimo.

  1. Pažymėkite kadrą (matote aštuonias ranknėles).

  2. Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės → Parinktys.

  3. Savybės srityje, atžymėkite Spausdinti žymimąjį langelį ir spauskite Gerai.

Susieti kadrus

Galite susieti rašyklės kadrus, kad jų turinys automatiškai būtų skaidomas nuo vieno kadro prie kito.

  1. Paspauskite kadro kraštinę, kurią norite susieti. Žymėjimo rankenėlės atsirando kadro kraštinėse.

  2. Kadras juostoje paspauskite Saito kadrai piktogramą Piktograma.

  3. Paspauskite kadrą, kurį norite susieti.

Kadrus galite susieti tik jeigu:

Kai pažymite susietą kadrą, būna rodoma linija, kuri sujungia susietus kadrus.

Note Icon

Automatinio pločio parinkimo funkcija yra galima tik tai paskutiniam kadrui susietų kadrų sekoje.


Paremkite mus!