Keičiamas raidžių lygis tekste

Galite pakeisti teksto raidžių lygį, suformatuoti tekstą su mažesnėmis raidėmis arba rašyti didžiosiomis raidėmis pirmąją kiekvieno žodžio raidę žymėjime.

Note Icon

Kai pritaikote formatavimą tekstui, naudodami Formatas → Rašmuo tekstas išlieka vienodas, tik tai rodomas kitu būdu. Iš kitos pusės, jeigu pasirenkate Formatas → Tekstas arba Formatas → Tekstas → Keisti raidžių lygį tekstas būna pekeičiamas negrįžtamai.


Tekstą rašyti iš didžiųjų raidžių

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite rašyti didžiosiomis raidėmis.

 2. Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

  Pasirinkite Formatas → Tekstas → Didžiosios raidės.

  Pasirinkite Formatas → Rašmuo, paspauskite „Šrifto efektai“ kortelę ir pažymėkite rašymas didžiosiomis raidėmis tipą „Efektai“ langelyje. „Didžsios raidės“ padaro visas raides didžiosiomis. „Pavadinimas“ padaro pirmąją kiekvieno žodžio raidę didžiąja. „Sumažintos didžiosios raidės“ padaro visas raides didžiosiomis, tačiau sumažina jų šrifto dydį.

Pakeisti tekstą į mažąsias raides

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite pakeisti mažosiomis raidėmis.

 2. Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

  Pasirinkite Formatas → Tekstas → Mažosios raidės.

  Pasirinkite Formatas → Rašmuo, paspauskite „Šrifto efektai“ kortelę, o tada pažymėkite „Mažosios raidės“ langelyje „Efektai“.

Paryškinamas tekstas

Paremkite mus!