Keičiami eilučių ir stulpelių dydžiai teksto lentelėje

Galite pakeisti plotį lentelės langelių ir stulpelių, taip pat kaip ir lentelės eilučių aukštį.

Piktograma

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

Keičiamas stulpelių ir langelių plotis

Pakeisti stulpelio plotį

Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

note

Galite nurodyti rodyklių klavišų veikimą pasirinkdami → LibreOffice rašyklė → Lentelė ir pasirinkdami parinktis, kurių norite Klaviatūros apdorojimas srityje.


Pakeisti langelio plotį

Laikykite nuspaudę ir tada paspauskite vieną iš rodyklės klavišų: „Dešinėn“ arba „Kairėn“

Keičiamas eilutės aukštis

Kad pakeistumėte eilutės aukštį, padėkite žymeklį į langelį eilutėje ir laikykite paspaudę klavišą ir tada spauskite rodyklės klavišą „Viršun“ arba „Apačion“.

Keičiamas visos lentelės dydis

Norėdami pakeisti lentelės plotį ir aukštį, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

Lentelės HTML puslapiuose neturi pilno rėžio savybių ir komandų kaip lentelės atvirojo dokumento formate.


Paremkite mus!