Keičiami eilučių ir stulpelių dydžiai teksto lentelėje

Galite pakeisti plotį lentelės langelių ir stulpelių, taip pat kaip ir lentelės eilučių aukštį.

Piktograma

Galite paskirstyti eilutes ir stulpelius po lygiai, naudodami piktogramas Optimizuoti dydį priemonių juostoje Lentelė juostoje.

Keičiamas stulpelių ir langelių plotis

Pakeisti stulpelio plotį

Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

Note Icon

Galite nurodyti rodyklių klavišų veikimą pasirinkdami → LibreOffice rašyklė → Lentelė ir pasirinkdami parinktis, kurių norite Klaviatūros apdorojimas srityje.


Pakeisti langelio plotį

Laikykite nuspaudę ir tada paspauskite vieną iš rodyklės klavišų: „Dešinėn“ arba „Kairėn“

Keičiamas eilutės aukštis

Kad pakeistumėte eilutės aukštį, padėkite žymeklį į langelį eilutėje ir laikykite paspaudę klavišą ir tada spauskite rodyklės klavišą „Viršun“ arba „Apačion“.

Keičiamas visos lentelės dydis

Norėdami pakeisti lentelės plotį ir aukštį, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

Tip Icon

Skaidyti tekstą į lentelės šonus ir išdėstyti dvi lenteles vieną šalia kitos, privalote įterpti lenteles į kadrą. Paspauskite ant lentelės ir tada spauskite +A du kartus, kad pažymėtumėte visą lentelę, o tada pasirinkite Įterpimas → Kadras.


Note Icon

Lentelės HTML puslapiuose neturi pilno rėžio savybių ir komandų kaip lentelės atvirojo dokumento formate.


Keičiamos eilutės ir stulpeliai, naudojant klaviatūrą

Suliejami ir skaidomi langeliai

Naudojamos liniuotės

Paremkite mus!