Kuriamas teksto viršutinis indeksas arba indeksas

  1. Pažymėkite tekstą, kuriam norite sukurti viršutinį indeksą arba indeksą.

  2. Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

Paremkite mus!