Atnaujinami stiliai iš žymėjimų

  1. Pasirinkite Rodymas → Stiliai arba nuspauskite ).

  2. Paspauskite stiliaus kategorijos piktogramą, kurią norite atnaujinti.

  3. Dokumente paspauskite iš kur norite kopijuoti atnaujintą stilių. Pavyzdžiui, paspauskite pastraipą, kuriai norite pritaikyti rankinį formatavimą, kurį norite kopijuoti dabar.

  4. Lange „Stiliai“ paspauskite stilių, kurį norite atnaujinti.

  5. Paspauskite rodyklę šalia Stilių veiksmai piktogramos ir pasirinkite Atnaujinti pažymėtą stilių iš submeniu.

note

Tik tai rankiniu būdu suformatuoti teksto žymeklio vietos požymiai dokumente bus pridėti į stilių, kuris pažymėtas lange „Stiliai“. Bet kokie požymiai, kurie buvo pritaikyti kaip stiliaus dalis nebus pridėti prie atnaujinto stiliaus.


Paremkite mus!