Pritaikomas teksto formatavimas, kol rašote

Pritaikyti pusjuodį formatavimą

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti.

 2. Press +B.

  You can also press +B, type the text that you want to format in bold, and then press +B when you are finished.

Pritaikyti kursyvą formatavimą

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti.

 2. Spauskite +I.

  Taip pat gali paspausti +I, įrašykite tekstą, kurį norite formatuoti kursyvu ir tada spauskite +I, kai baigiate.

Pabraukti tekstą

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite pabraukti.

 2. Paspauskite +U.

  Taip pat galite paspausti +U, įrašyti tekstą, kurio norite pabraukto ir tada spausti +U kai baigiate.

Paremkite mus!