Pritaikomas teksto formatavimas, kol rašote

Pritaikyti pusjuodį formatavimą

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti.

 2. Paspauskite +B.

  Taip pat galite paspausti +B, įrašykite tekstą, kurį norite formatuoti pusjuodžiu šriftu ir tada spauskite +B kai baigiate.

Pritaikyti kursyvą formatavimą

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti.

 2. Spauskite +I.

  Taip pat gali paspausti +I, įrašykite tekstą, kurį norite formatuoti kursyvu ir tada spauskite +I, kai baigiate.

Pabraukti tekstą

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite pabraukti.

 2. Paspauskite +U.

  Taip pat galite paspausti +U, įrašyti tekstą, kurio norite pabraukto ir tada spausti +U kai baigiate.

Kuriamas teksto viršutinis indeksas arba indeksas

Spartusis klavišas teksto dokumentams

Spartusis klavišas LibreOffice

Paremkite mus!