Naudojami reguliarieji reiškiniai teksto paieškose

Reguliarieji reiškiniai gali būti naudojami ieškoti kai kuriems nenurodytiems ar net nematomiems rašmenims.

note

Paieška su reguliariaisiais reiškiniais yra visai kitokie nuo paieškos su pakaitos simboliais. LibreOffice rašyklė palaiko tik paiešką su reguliariaisiais reiškiniais.


Galite naudoti reguliarųjį reiškinį, kai ieškote ir keičiate tekstą dokumente. Pavyzdžiui, „a.e“ randa „ate“ ir „ane“.

  1. Pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti.

  2. Paspauskite Daugiau parinkčių, kad išskleistumėte dialogo langą.

  3. Pažymėkite Reguliarusis reiškinys žymimąjį langelį.

  4. Ieškoti langelyje įveskite paieškos terminą ir reguliariųjų reiškinį, kurį norite naudoti paieškoje.

  5. Paspauskite Rasti sekantį arba Rasti viską.

Reguliariojo reiškinio pavyzdžiai

  1. Reguliarusis reiškinys vienam rašmeniui yra taškas (.).

  2. Reguliarusis reiškinys nuliui arba daugiau įeičių ankstesnių rašmenų yra žvaigždutė. Pavyzdžiui: „123*“ suranda „12“ „123“ ir „1233“.

  3. Reguliariojo reiškinio junginys bet kokio rašmens paieškai nuliui arba daugiau įeičių yra taškas ir žvaigždutė (.*).

  4. Reguliarusis reiškinys pastraipos pabaigai yra dolerio ženklas ($). Reguliariojo reiškinio rašmens junginys pastraipos pradžiai yra stogelio ženklas ir taškas (^.).

  5. Reguliarusis reiškinys kortelės rašmeniui yra \t.

Note Icon

Paieška naudojant reguliarųjį reiškinį veiks tik su viena pastraipa. Ieškoti naudojant reguliarųjį reiškinį daugiau nei vienoje pastraipoje, atlikite atskirą paiešką kiekvienoje pastraipoje.


Paremkite mus!