Šalinami eilučių lūžiai

Naudokite automatinės taisos funkciją pašalinti eilučių lūžius, kurie atsiranda sakiniuose. Nereikalingi eilučių lūžiai gali atsirasti, kai kopijuojate tekstą iš kito šaltinio ir įdedate jį į teksto dokumentą.

Note Icon

Automatinė taisa savybe veikia tik tekste, kuris suformatuotas su „Numatytuoju“ pastraipos stiliumi.


  1. Pasirinkite Priemonės → Automatinė taisa → Automatinės taisos parinktys.

  2. Parinktys kortelėje įsitikinkite, kad Sujungti pavienių eilučių pastraipos, jeigu ilgis didesnis nei 50% yra pasirinktas. Pakeisti minimalų procentą eilučių ilgiui, du kartus paspauskite parinktį sąraše ir tada įveskite naują procentą.

  3. Paspauskite Gerai.

  4. Pažymėkite tekstą, apimantį eilučių lūžius, kuriuos norite pašalinti.

  5. Pritaikyti stilių langelyje Formatavimas juostoje, pasirinkite „Numatytisis“.

  6. Pasirinkite Priemonės → Automatinė taisa → Pritaikyti.

Paremkite mus!