Brošiūros spausdinimas

Tekstų rengykle „Writer“ parengtą dokumentą galima atspausdinti kaip lankstinuką ar brošiūrą. Tokiu atveju kiekvienoje lapo pusėje spausdinama po du dokumento puslapius taip, kad perlenkus lapą, tekstą būtų galima skaityti kaip knygą.

Jei rengiamą dokumentą norėsite spausdinti kaip brošiūrą, nustatykite stačią puslapio padėtį. Programa tinkamai pasuks ir išdėlios puslapius spausdinimo metu.

LibreOffice nėra pritaikytas apdoroti brošiūros spausdinimą dokumentų, kurie apima gulsčio lapo orientaciją, bet nėra pritaikyti tokio dokumento spausdinimui.

Nėra galima spausdinti didelės nuotraukos per du puslapius. Iškirpkite nuotrauką į dvi dalis ir įterpkite kiekvieną dalį skirtinguose puslapiuose.

Jei norite spausdinti brošiūrą:

  1. Pasirinkite komandą Failas → Spausdinti.

  2. Spausdinimo dialogo lange spustelėkite mygtuką Savybės.

  3. Spausdintuvo savybių lange nustatykite gulsčią lapo padėtį.

Tip Icon

Jei spausdintuvu galima spausdinti iškart ant abiejų lapo pusių (brošiūros visada spausdinamos ant gulsčio lapo), spausdinimo nuostatose reikia pasirinkti dvipusį spausdinimą verčiant lapą per trumpąjį kraštą.


  1. Grįžti į Spausdinti dialogo langą.

  2. Puslapio maketas sekcijoje, pažymėkite Brošiūra.

  3. Spausdintuvui, kuris automatiškai spausdinta abi puslapio puses, nurodykite Rėžis ir kopijos sekcijoje įtraukti Lyginiai ir nelyginiai puslapiai.

  1. Spustelėkite Spausdinti.

Kai dokumentą, kurio puslapių padėtis stačia, spausdinate ant gulsčio popieriaus lapo, dvi priešingos brošiūros pusės bus atspausdintos greta. Jei turite spausdintuvą su dvipusio spausdinimo funkcija, galima iškart atspausdinti visą brošiūrą ir nereikės vėliau jungti lapų. Jei spausdintuvu galima spausdinti tik ant vienos pusės, brošiūrą sukurti galima pirmiausia atspausdinus priekinius (dešiniuosius, nelyginius) puslapius, tada įdėjus tuos pačius lapus atgal į spausdintuvą ir atspausdinus galinius (kairiuosius, lyginius) puslapius.

Note Icon

Jeigu LibreOffice atspausdina puslapius netinkama tvarka, pažymėkite Spausdinti atvirkščia tvarkaRėžis ir kopijos sekcijoje ir tada spauskite spausdinti dokumentą dar kartą.


Paremkite mus!