Keičiamas numeravimas sunumeruotame sąraše

Galite pašalinti numeravimą iš pastraipos sunumeruotame sąraše arba pakeisti numerį, kuriuo sunumeruotas sąrašas prasideda.

tip

Jei norite numeruoti antraštes, naudokite Priemonės - Skyriaus numeravimas Meniu komanda priskirti numeravimą pastraipos stiliui. Nenaudokite numeravimo piktogramos formatavimo mygtukų juostoje.


Pašalinti numerį iš pastraipos sunumeruotame sąraše

  1. Paspauskite pirmojo rašmens pradžioje pastraipoje, kuriai norite pašalinti numeravimą.

  2. Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

Pakeisti numerį, kuriuo sunumeruotas sąrašas prasideda

  1. Paspauskite bet kur sunumeruotame sąraše.

  2. Pasirinkite Formatas → Ženklinimas ir numeravimas ir tada spustelėkite Adaptuoti skirtuką.

  3. Įveskite numerį, kuriuo norite pradėti sąrašą, į Pradėti nuo langelį.

  4. Spauskite Gerai.

Paremkite mus!