Keičiamas numeravimas sunumeruotame sąraše

Galite pašalinti numeravimą iš pastraipos sunumeruotame sąraše arba pakeisti numerį, kuriuo sunumeruotas sąrašas prasideda.

Tip Icon

Jeigu norite turėti sunumeruotas antraštes, naudokite Priemonės → Skyriaus numeravimas meniu komandą, kad priskirtumėte numeravimą pastraipos stiliui. Nenaudokite numeravimo piktogramos formatavimo priemonių juostoje.


Pašalinti numerį iš pastraipos sunumeruotame sąraše

  1. Paspauskite pirmojo rašmens pradžioje pastraipoje, kuriai norite pašalinti numeravimą.

  2. Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

Pakeisti numerį, kuriuo sunumeruotas sąrašas prasideda

  1. Paspauskite bet kur sunumeruotame sąraše.

  2. Pasirinkite Formatas → Ženklai ir numeravimas ir tada spauskite Parinktys kortelę.

  3. Įveskite numerį, kuriuo norite pradėti sąrašą, į Pradėti nuo langelį.

  4. Spauskite Gerai.

Numeravimas ir numeravimo stiliai

Pridedami ženkleliai

Pridedamas numeravimas

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Pavadinimų naudojimas

Apibrėžiami skaičių rėžiai

Vikio puslapis apie pastraipų numeravimą stiliais

Paremkite mus!