Apibrėžiami skaičių rėžiai

Savo dokumente galite automatiškai sunumeruoti panašius elementus, tokius kaip kabutės.

  1. Įveskite tekstą, kuriam norite priskirti numeravimą, pavyzdžiui, „Citatos numeris“.

  2. Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų ir tada paspauskite kintamieji kortelę.

  1. Paspauskite „Skaičiaus rėžiai“ Rašyti sąraše.

  2. Įrašykite „Citata“ Pavadinimas laukelyje.

  3. Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

  1. Paspauskite Įterpimas ir tada paspauskite Užverti.

Paremkite mus!