Kuriamas nespausdinamas tekstas

Norėdami sukurti tekstą, kuris nėra spausdinamas, atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

  1. Pasirinkite Įterpimas → Kadras ir paspauskite Gerai.

  2. Įveskite tekstą į kadrą ir jei norite pakeiskite kadro dydį.

  3. Pasirinkite Formatas → Kadras ir objektas → Savybės ir tada paspauskite Parinktys kortelę.

  4. Savybės srityje išvalykite Spausdinti žymimąjį langelį.

  5. Paspauskite Gerai.

Paremkite mus!