Patarimai darbui su „LibreOffice“ tekstų rengykle „Writer“

Bendrųjų „LibreOffice“ instrukcijų skyriuje aprašytos funkcijos, taikomos visiems moduliams: darbui su langais ir meniu, „LibreOffice“ nuostatų keitimui, duomenų šaltinių nustatymui, galerijos ar pertempimo funkcijos naudojimui.

Jei reikalinga informacija apie kitą modulį, žinyno žvalgymo polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą modulį.

Teksto rinkimas ir formatavimas

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Teksto rinkimas bet kurioje puslapio vietoje

Teksto žvalgymas ir žymėjimas kaviatūra

Specialiųjų rašmenų įterpimas

Žodžių užbaigimas teksto dokumentuose

Jungiamųjų tarpų, jungiamųjų brūkšnelių ir sąlyginių brūkšnelių įterpimas

Pritaikomas teksto formatavimas, kol rašote

Paryškinamas tekstas

Teksto spalvos keitimas

Pasukamas tekstas

Naudojamas tekstas centruoti tekstą puslapyje

Įtraukiamos pastraipos

Nustatomos puslapių kraštinės

Pastraipų kraštinių nustatymas

Lentelių ir lentelių langelių kraštinių nustatymas

Apibrėžiamos kraštinės objektams

Kuriamas teksto viršutinis indeksas arba indeksas

Keičiamas raidžių lygis tekste

Teksto dokumentuose perkėlimas ir kopijavimas

Atkuriami šrifto požymiai

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

Einama į specifinį adresyną

Naudojamos sekcijos

Įterpiamos sekcijos

Taisomos sekcijos

Formato kopijavimas

Šablonai ir stiliai

Kuriami nauji stiliai iš atrankų

Pritaikomi stiliai užpildyto formato veiksenoje

Atnaujinami stiliai iš žymėjimų

Naudojami stiliai iš kito dokumento ar šablono

Creating and Changing Default and Custom Templates

Spausdinti su puslapių eilučių intervalu

Pataisų žymėjimas ir rodymas

Automatinis teksto rinkimas ir formatavimas

Automatinio rašybos taisymo išjungimas

Kuriami sunumeruoti ar suženklinti sąrašai, kai rašote

Automatic Check Spelling

Naudojamas autotekstas

Išimčių įtraukimas į automatinio taisymo sąrašą

Kintami puslapio stiliai lyginiuose ir nelyginiuose puslapiuose

Ženklinimo ir numeravimo išjungimas atskiroms pastraipoms

Šalinami eilučių lūžiai

Stilių ir laukų naudojimas, puslapių numeravimas

Puslapio numeriai

Keičiama puslapio padėtis

Keičiamas puslapio fonas

Pritaikomi stiliai užpildyto formato veiksenoje

Kuriami nauji stiliai iš atrankų

Atnaujinami stiliai iš žymėjimų

Undoing Direct Formatting for a Document

Formatuojamos antraštės arba poraštės

Hipersaitų įterpimas

Apibrėžiami skaičių rėžiai

Puslapio lūžių įterpimas ir šalinimas

Kuriami ir pritaikomi puslapio stiliai

Apie laukus

Pridedami įvedimo laukai

Užklausiami naudotojų duomenys laukuose arba sąlygose

Konvertuojamas laukas į tekstą

Įterpiamas fiksuotas arba kintamas datos laukas

Lentelių redagavimas

Pažymėkite lenteles, eilutes ir stulpelius

Įterpiamos lentelės

Šalinamos lentelės arba lentelės turinys

Skaičiuojama teksto dokumentuose

Apskaičiuojamos kompleksinės formulės teksto dokumentuose

Skaičiuojami ir įdedami formulės rezultatai į teksto dokumentą

Rodomas lentelės skaičiavimo rezultatas kitoje lentelėje

Skaičiuojama per lenteles

Skaičiuojama lentelės langelių sekos suma

Įterpiamas tekstas prieš lentelę, puslapio viršuje

Suliejami ir skaidomi langeliai

Kartojama antraštės lentelė naujame puslapyje

Keičiami eilučių ir stulpelių dydžiai teksto lentelėje

Keičiamos eilutės ir stulpeliai, naudojant klaviatūrą

Skaičiuoklės dokumento srities kopijavimas į teksto dokumentą

Naujos eilutės pradėjimas langelyje

Paveikslai, brėžiniai, paveikslėlių kolekcija, dekoratyvusis tekstas

Išdėstomi objektai

Pavadinimų naudojimas

Adding Heading Numbers to Captions

Grafinis tekstas

Įterpiama grafika

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Įterpiama grafika iš failo

Įterpiamos grafikos iš LibreOffice braižyklės arba prezentacijų rengyklės

Įterpiama grafika iš galerijos, naudojant nutempimą

Įterpiamas nuskaitytasis atvaizdas

Įterpiama skaičiuoklės diagrama į teksto dokumentą

Animuojamas tekstas

Pasukamas tekstas

Paveikslų ir spalvų naudojimas puslapių fone (vandenženklis)

Turinys ir rodyklė

guide/globaldoc.xhp">Jungtiniai dokumentai ir podokumenčiai

Apibrėžiami rodyklės arba turinio lentelės įrašai

Atnaujinamos, taisomos ir šalinamos rodyklės ir turinio lentelės

Taisomi arba šalinami rodyklės ir lentelės įrašai

Formatuojama rodyklė arba turinio lentelė

kuriama turinio lentelė

Kuriamos abėcėlinės rodyklės

Kuriama bibliografija

Vartotojo apibrėžtos rodyklės

Rodyklės apima keletą dokumentų

teksto dokumentų žvalgiklis

Antraštės, numeravimo tipai

Numbering and Paragraph Styles

Pridedami ženkleliai

Pridedamas numeravimas

Numbering for Headings

Kuriami sunumeruoti ar suženklinti sąrašai, kai rašote

Pavadinimų naudojimas

Adding Heading Numbers to Captions

Apibrėžiami skaičių rėžiai

guide/globaldoc.xhp">Jungtiniai dokumentai ir podokumenčiai

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

Ženklinimo ir numeravimo išjungimas atskiroms pastraipoms

Pridedami eilutės numeriai

Puslapinės antraštės ir poraštės, išnašos

Apie antraštes ir poraštes

Įterpiami puslapio numeriai į poraštes

Įterpimas skyriaus pavadinimas ir skaičius antraštėje ar poraštėje

Apibrėžiamos skirtingos antraštės ir poraštės

Formatuojamos antraštės arba poraštės

Įterpiamos ir taisomos išnašos ir galinės išnašos

protarpiai tarp išnašų

Kitų objektų tekste redagavimas

Išdėstomi objektai

Kuriami sunumeruoti ar suženklinti sąrašai, kai rašote

Pavadinimų naudojimas

Adding Heading Numbers to Captions

Linijų braižymas tekste

Linijos stilių taikymas

Defining Arrow Styles

Linijos stilių kūrimas

Įterpiami, taisomi ir susiejami kadrai

Rašybos tikrinimas, žodynai, žodžių kėlimas

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Automatic Check Spelling

Išimčių įtraukimas į automatinio taisymo sąrašą

Šalinami žodžiai iš vartotojo žodyno

Žodžių kėlimas

Tezauras

Laiškų komponavimas, etiketės ir vizitinės kortelės

Kuriamas laiškų blankas

Etikečių ir vizitinių kortelių kūrimas ir spausdinimas

Adresų etikečių spausdinimas

Sąlyginis tekstas

Sąlyginis tekstas puslapių skaičiavimui

Darbas su dokumentais

Brošiūros spausdinimas

guide/globaldoc.xhp">Jungtiniai dokumentai ir podokumenčiai

Peržiūrimas puslapis prieš spausdinimą

Duomenų kiekio mažinimas spartesniam spausdinimui

Spausdinami keli puslapiai viename lakšte

Spausdinama atvirkščia tvarka

Parenkami spausdintuvo popieriaus dėklai

Įrašomi teksto dokumentai į HTML formatą

Įterpiamas visas teksto dokumentas

Dokumentų įrašymas kitais formatais

Kito formato dokumentų atvėrimas

Dokumentų siuntimas el. paštu

Veikiamojo aplanko keitimas

Kita

Naudojami spartieji klavišai (LibreOffice tekstų rengyklės pasiekiamumas)

Naudojamas autotekstas

Naudojamos išmaniosios gairės

Faksimilių siuntimas ir „LibreOffice“ programos pritaikymas joms siųsti

Turinio įdėjimas specialiais formatais

Kuriamas puslapio stilius, remiantis dabartiniu puslapiu

Sąlyginis tekstas

Sąlyginis tekstas puslapių skaičiavimui

Teksto dokumentuose perkėlimas ir kopijavimas

Paslėptas tekstas

Rodomas paslėptas tekstas

Kuriamas nespausdinamas tekstas

Įterpiami saitai žvalgiklyje

teksto dokumentų žvalgiklis

Pakeičiamas dydis ir pritvirtinami langai

Skaičių atpažinimo lentelėse įjungimas ir išjungimas

Peržiūrimas puslapis prieš spausdinimą

Spausdinami keli puslapiai viename lakšte

Parenkami spausdintuvo popieriaus dėklai

Įterpiamos kryžminės nuorodos

Naudojami reguliarieji reiškiniai teksto paieškose

Įrašomi teksto dokumentai į HTML formatą

Pritaikomas teksto formatavimas, kol rašote

Teksto rinkimas bet kurioje puslapio vietoje

Įterpiami, taisomi ir susiejami kadrai

Įterpiamas visas teksto dokumentas

Skaičiuojami žodžiai

Skaidomas tekstas aplink objektus

Makrokomandų įrašymas

Paremkite mus!