Combining Ordered Lists

You can combine two ordered lists into a single list.

To Combine Two Ordered Lists

  1. Pažymėti visas pastraipos sąrašuose.

  2. On the Formatting Bar, click the Toggle Ordered List icon twice.

To Create a Ordered List From Non-consecutive Paragraphs

  1. Nuspauskite ir nutempkite pasirinkimą į pirmąją sunumeruotą pastraipą. Turite pasirinkti tik vieną simbolį.

  2. Laikykite nuspaudę ir nuvilkite pasirinkimą į kiekvieną sunumeruotą pastraipą, kurias norite sujungti.

  3. On the Formatting Bar, click the Toggle Ordered List icon twice.

tip

To add selected paragraphs to an existing list, use Format - Lists - Add to List.


Paremkite mus!