kombinaciniai sunumeruoti sąrašai

Galite sujungti sunumeruotus sąrašus į vieną nuoseklų sunumeruotą sąrašą.

Sujungti nuoseklius sunumeruotus sąrašus

  1. Pažymėti visas pastraipos sąrašuose.

  2. Formatavimas juostoje paspauskite Numeravimas Įjungtas/Išjungtas piktogramą du kartus.

Sukurti numeravimo sąrašą iš nenuoseklių pastraipų:

  1. Laikykite paspaudę Vald ir tempkite žymėjimą į pirmą sunumeruotą pastraipą. Turite pažymėti tik vieną ženklą.

  2. Toliau laikykite paspaudę Vald ir tempkite žymėjimą į kiekvieną sunumeruotą sąrašų pastraipą, kurią norite sujungti.

  3. Formatavimas juostoje paspauskite Numeravimas įjungtas/išjungtas piktogramą du kartus.

Numeravimas ir numeravimo stiliai

Pridedami ženkleliai

Pridedamas numeravimas

Ženklinimo ir numeravimo išjungimas atskiroms pastraipoms

Pavadinimų naudojimas

Apibrėžiami skaičių rėžiai

Paremkite mus!