kuriama turinio lentelė

Geriaus būdas sugeneruoti turinio lentelė yra pritaikyti apibrėžtus antraštinės pastraipos stilius, tokius kaip „Antraštė 1“ pastraipoms, kurias norite įterpti į turinio lentelę. Po to kai pritaikote šiuos stilius, jūs galite sukurti turinio lentelę.

Įterpti turinio lentelę

  1. Paspauskite dokumente, kur norite sukurti turinio lentelę.

  2. Pasirinkite Įterpimas → Turinio lentelė ir rodyklė → Turinio lentelė, rodyklė arba bibliografija ir tada paspauskite Tipas kortelę.

  3. Pasirinkite „Turinio lentelė“ Tipas langelyje.

  4. Pasirinkite parinktis, kurių norite.

  5. Paspauskite Gerai.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the outline level for the paragraph style.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Atnaujinti lentelės turinį

Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

Apibrėžiami rodyklės arba turinio lentelės įrašai

Atnaujinamos, taisomos ir šalinamos rodyklės ir turinio lentelės

Formatuojama rodyklė arba turinio lentelė

Taisomi arba šalinami rodyklės ir lentelės įrašai

Kuriamos abėcėlinės rodyklės

Vartotojo apibrėžtos rodyklės

Kuriama bibliografija

Rodyklės apima keletą dokumentų

Paremkite mus!