kuriama turinio lentelė

Geriaus būdas sugeneruoti turinio lentelė yra pritaikyti apibrėžtus antraštinės pastraipos stilius, tokius kaip „Antraštė 1“ pastraipoms, kurias norite įterpti į turinio lentelę. Po to kai pritaikote šiuos stilius, jūs galite sukurti turinio lentelę.

Įterpti turinio lentelę

  1. Paspauskite dokumente, kur norite sukurti turinio lentelę.

  2. Pasirinkite Įterpimas → Turinio lentelė ir rodyklė → Turinio lentelė, rodyklė arba bibliografija ir tada paspauskite Tipas kortelę.

  3. Pasirinkite „Turinio lentelė“ Tipas langelyje.

  4. Pasirinkite parinktis, kurių norite.

  5. Paspauskite Gerai.

Jeigu norite naudoti skirtingus pastraipos stilius kaip turinio lentelės įrašą, pažymėkite Papildomi stiliai žymimąjį langelį Kurti formą srityje ir tada paspauskite Priskirti stilius mygtuką šalia žymimojo langelio. Priskirti stilius dialogo lange paspauskite stilių iš pateikto sąrašo ir tada spauskite >> arba << mygtuką, kad apibrėžtumėte skyriaus lygį pastraipos stiliui.

tip

LibreOffice sukuria turinio lentelės įrašus remiantis pastraipos stiliaus ir turinio skyriaus lygiu. Jeigu pastraipa yra tusčia, ji nebus įterpta į turinio lentelę. Norėdami, kad pastraipa būtų pateikiama turinio lentelės sąraše, rankiniu būdu pridėkite tarpą arba nenutrūkstamą tarpą pastraipai. Tarpai pridėti Po teksto langelio numeravimo kortelėje skyriaus numeravimo dialogo lange neveiks šiam tikslui tol, kol jie yra pastraipos numeravimo dalis, o ne pastraipos turinys.


Atnaujinti lentelės turinį

Atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

Apibrėžiami rodyklės arba turinio lentelės įrašai

Atnaujinamos, taisomos ir šalinamos rodyklės ir turinio lentelės

Formatuojama rodyklė arba turinio lentelė

Taisomi arba šalinami rodyklės ir lentelės įrašai

Kuriamos abėcėlinės rodyklės

Vartotojo apibrėžtos rodyklės

Kuriama bibliografija

Rodyklės apima keletą dokumentų

Paremkite mus!