Kuriama bibliografija

Bibliografija yra darbų sąrašas, kuriuos nurodai dokumente.

Įsimenama bibliografijos informacija

LibreOffice įsimena bibliografijos informaciją bibliografijos duomenų bazėje arba individualiame dokumente.

Įsiminti informaciją bibliografijos duomenų bazėje

 1. Pasirinkite Priemonės → Bibliografijos duomenų bazė

 2. Pasirinkite Duomenys → Įrašyti.

 3. Įrašykite pavadinimą bibliografijos įrašui Trumpi pavadinimai langelyje ir tada pridėkite papildomą informaciją įrašymui likusiuose langeliuose.

 4. Užverkite Bibliografijos duomenų bazė langą.

Įsiminti bibliografijos informaciją individualiame dokumente

 1. Paspauskite save dokumente, kur norite pridėti bibliografijos įrašą.

 2. Pasirinkite Įterpimas → turinio lentelė ir rodyklė → bibliografijos įrašas.

 3. Pasirinkite Iš dokumento turinio ir paspauskite Naujas.

 4. Įrašykite pavadinimą bibliografijos įrašui Trumpas pavadinimas langelyje.

 5. Pasirinkite publikacijos šaltinį įrašui Rašyti langelyje ir tada pridėkite papildomą informaciją likusiuose langeliuose.

 6. Spauskite Gerai.

 7. Įterpti bibliografijos įrašą dialogo lange paspauskite Įterpti ir tada Užverti.

Note Icon

Kai išsaugote dokumentą, kuris turi bibliografijos įrašus, atitinkami įrašai būna automatiškai išsaugoti į paslėptą lauką dokumente.


Įterpiamas bibliografijos įrašas iš bibliografijos duomenų bazės

 1. Paspauskite savo dokumente, kur norite pridėti bibliografijos įrašą.

 2. Pasirinkite Įterpimas → turinio lentelė ir rodyklė → bibliografijos įrašas.

 1. Pažymėkite Iš bibliografijos duomenų bazės.

 2. Pažymėkite bibliografijos įrašo pavadinimą, kurį norite įterpti į Trumpas pavadinimas langelį.

 3. Paspauskite Įterpti ir tada spauskite Užverti.

Paremkite mus!