Taisomi arba šalinami rodyklės ir lentelės įrašai

Rodyklės įrašai yra įterpiami kaip laukai į jūsų dokumentą. Peržiūrėti laukus dokumente pasirinkite Rodymas ir įsitikinkite, kad Lauko užtemdymas yra pasirinktas.

  1. Padėkite žymeklį priešais rodyklės įrašą savo dokumente.

  2. Pasirinkite Taisa → Nuoroda → Rodyklės įrašas... ir atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

Eiti per rodyklės įrašus dokumente, paspauskite sekančią arba ankstesnę rodykles Taisyti rodyklės įrašą dialogo lange.

kuriama turinio lentelė

Apibrėžiami rodyklės arba turinio lentelės įrašai

Atnaujinamos, taisomos ir šalinamos rodyklės ir turinio lentelės

Formatuojama rodyklė arba turinio lentelė

Kuriamos abėcėlinės rodyklės

Vartotojo apibrėžtos rodyklės

Kuriama bibliografija

Rodyklės apima keletą dokumentų

Paremkite mus!