Žodžių kėlimo išjungimas tam tikriems žodžiams

Jei atlikus automatinį žodžių kėlimą kai kurie žodžiai tekste atrodo negražiai, arba norite, kad tam tikri žodžiai niekada nebūtų skaidomi, tokiems žodžiams kėlimą galima išjungti:

 1. Pasirinkite → Kalbos nuostatos → Rašymo pagalba.

 2. Naudotojo aprašytų žodynų sąraše pasirinkite žodyną ir spustelėkite mygtuką Keisti.

  Jei žodynų sąrašas tuščias, spustelėkite mygtuką Naujas žodynui sukurti.

 3. Langelyje Žodis įveskite žodį, kurio nenorite skaidyti, su lygybės ženklu (=) pabaigoje, pavyzdžiui, „pretenzingas=“.

 4. Spustelėkite mygtuką Naujas, po to Užverti.

tip

Konkrečiam žodžiui kėlimą galima išjungti ir sparčiau: pažymėkite norimą žodį, pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys, atverkite kortelę Šriftas ir iš iškleidžiamojo sąrašo Kalba pasirinkite „Jokios“.


Tam tikruose žodžiuose gali būti rašmenų, kuriuos „LibreOffice“ programa laiko kėlimo brūkšneliais. Jei tokių žodžių skaidyti nenorite, įterpkite specialų ženklą, kuriuo nurodoma neskaidyti žodžio toje vietoje. Atlikite tokius veiksmus:

 1. Pirmiausia įgalinkite kompleksinę teksto struktūrą (CTL): Pasirinkite komandą → Kalbos nuostatos → Kalba ir pažymėkite langelį Kompleksinė teksto struktūra (CTL). Spustelėkite mygtuką „Gerai“.

 2. Nustatykite žymeklį toje vietoje, per kurią žodis neturėtų būti skaidomas.

 3. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

  Įterpus specialųjį ženklą galima vėl išjungti kompleksinę teksto struktūrą. Jos reikėjo tik formatavimo ženklui įterpti.

Paremkite mus!