Žodžių kėlimo išjungimas tam tikriems žodžiams

Jei atlikus automatinį žodžių kėlimą kai kurie žodžiai tekste atrodo negražiai, arba norite, kad tam tikri žodžiai niekada nebūtų skaidomi, tokiems žodžiams kėlimą galima išjungti:

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids

  2. Naudotojo aprašytų žodynų sąraše pasirinkite žodyną ir spustelėkite mygtuką Keisti.

    Jei žodynų sąrašas tuščias, spustelėkite mygtuką Naujas žodynui sukurti.

  3. Langelyje Žodis įveskite žodį, kurio nenorite skaidyti, su lygybės ženklu (=) pabaigoje, pavyzdžiui, „pretenzingas=“.

  4. Spustelėkite mygtuką Naujas, po to Užverti.

tip

Konkrečiam žodžiui kėlimą galima išjungti ir sparčiau: pažymėkite norimą žodį, pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys, atverkite kortelę Šriftas ir iš iškleidžiamojo sąrašo Kalba pasirinkite „Jokios“.


Tam tikruose žodžiuose gali būti rašmenų, kuriuos „LibreOffice“ programa laiko kėlimo brūkšneliais. Jei tokių žodžių skaidyti nenorite, įterpkite specialų ženklą, kuriuo nurodoma neskaidyti žodžio toje vietoje. Atlikite tokius veiksmus:

  1. Nustatykite žymeklį toje vietoje, per kurią žodis neturėtų būti skaidomas.

  2. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

    The inserted formatting mark will be shown in gray. To remove it, simply place the cursor over the formatting mark and press the Del key.

Paremkite mus!