Įterpimas skyriaus pavadinimas ir skaičius antraštėje ar poraštėje

Prieš galėdami įterpti skyriaus informaciją į antraštę ar poraštę, pirmiausia privalote nustatyti skyriaus numeravimo parinktis pastraipos stiliui, kurį norite naudoti skyriaus pavadinimams.

Sukurti pastraipos stilių pastraipos pavadinimams

 1. Pasirinkite Priemonės → Skyriaus numeravimas.

 2. Stiliaus langelyje pasirinkite pastraipos stilių, kurį norite naudoti skyriaus pavadinimams, pavyzdžiui „Skyrius 1“.

 3. Pasirinkite numeravimo stilių skyriaus pavadinimams Numeris langelyje, pavyzdžiui „1,2,3...“.

 4. Įveskite „Skyrius“ su tarpuPrieš langelyje.

 5. Įveskite tarpą į Po langelį.

 6. Spauskite Gerai.

Įterpti skyriaus pavadinimą ir numerį į antraštę arba poraštę

 1. Pritaikyti pastraipos stilių, kurį apibrėžiate skyriaus pavadinimams ir skyriaus antraštėms dokumente.

 2. Pasirinkite Įterpimas → Antraštė ir poraštė → Antraštė arba Įterpimas → Antraštė ir Poraštė → Poraštė ir tada iš submeniu pasirinkite puslapio stilių esamam puslapiui.

 3. Paspauskite ant antraštės arba poraštės.

 4. Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų ir paspauskite Dokumentas kortelę.

 1. Paspauskite „Skyrius“ Įvesti sąraše ir „Skyriaus numeris ir pavadinimas“ Formatas sąraše.

 2. Paspauskite Įterpimas ir tada spauskite Užverti.

Antraštė kiekviename puslapyje, kuriame yra naudojamas esamas puslapio stilius, automatiškai vaizduoja skyriaus pavadinimą ir numerį.

Apie antraštes ir poraštes

Kuriamas puslapio stilius, remiantis dabartiniu puslapiu

Apibrėžiamos skirtingos antraštės ir poraštės

Formatuojamos antraštės arba poraštės

Paremkite mus!