guide/globaldoc.xhp">Jungtiniai dokumentai ir podokumenčiai

Jungtinis dokumentas leidžia tvarkyti didelius dokumentus, tokius kaip knyga su daugybe skyrių. Jungtinis dokumentas gali būti matomas kaip sudėtinis rodinys individualiems LibreOffice tekstų tvarkyklės failams. Individualūs failai yra vadinami podokumenčiais.

Jungtinių dokumentų charakteristikos

Note Icon

Kai pridedate dokumentą į jungtinį dokumentą ar sukuriate naują podokumentį, nuoroda būna sukuriama jungtiniame dokumente. Negalite redaguoti podokumenčio turinio tiesiogiai jungtiniame dokumente, tačiau galite naudoti žvalgiklį, kad atvertumėte podokumentį redagavimui.


Naudojamų stilių pavyzdys

Jungtinis dokumentas master.odm susideda iš teksto ir nuorodų į podokumentį sub1.odt ir sub2.odt. Kiekviename podokumentyje naujas pastraipos stilius su tuo pačiu pavadinimu Stilius1 yra apibrėžiamas ir naudojamas ir subdokumenčiai yra įrašomi.

Kai įrašote jungtinį dokumentą, stiliai iš podokumenčių yra importuojami į jungtinį dokumentą. Pirmiausia yra importuojamas naujas stilius Stilius1 iš sub1.odt. Toliau nauji stiliai iš sub2.odt bus importuojami, tačiau kaip Stilius1 dabar yra jungtiniame dokumente, šis stilius iš sub2.odt nebus importuojamas.

Jungtiniame dokumente matote naują stilių Stilius1 iš pirmo podokumenčio. Visos Stilius1 pastraipos jungtiniame dokumente bus rodos, naudojant Stilius1 požymius iš pirmo podokumenčio. Vis dėlto antras podokumentis nebus pakeistas. Matote Stilius1 pastraipas iš antro podokumenčio su skirtingais požymiais, priklausomai ar atveriate sub2.odt dokumentą atskirai ar kaip jungtinio dokumento dalį.

Tip Icon

Norėdami išvengti painiavos, naudokite tą patį dokumento šabloną jungtiniam dokumentui ir podokumenčiams. Tai atsitinka automatiškai, kai sukuriate jungtinį dokumentą ir jo podokumenčius iš egzistuojančio dokumento su antraštėmis, naudodami komandas Failas → Siųsti → Sukurti jungtinį dokumentą.


Paremkite mus!