Ieškoma ir keičiama tekstų rengyklėje

Teksto dokumentuose galite rasti žodžius, formatavimą, stilius ir daugiau. Galite naršyti nuo vieno rezultato iki kito arba galite paryškinti visus rezultatus tuo pačiu metu, o tada pritaikyti kitą formatą arba pakeisti žodžius kitu tekstu.

Ieškoti ir keisti dialogo langas

Rasti tekstą visame dokumente, atverkite „Ieškoti ir keisti“ dialogo langą be jokio aktyvaus teksto žymėjimo. Jeigu norite ieškoti tik dalį savo dokumento, pirmiausia pasirinkite teksto dalį, o tada atverkite „Ieškoti ir keisti“ dialogo langą.

Ieškoti teksto

 1. Pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti kad atvertumėte „Ieškoti ir keisti“ dialogo langą.

 2. Įveskite tekstą, kad rastumėte Ieškoti teksto langelį.

 3. Paspauskite Ieškoti kito arba Ieškoti visų.

Kai paspaudžiate Ieškoti kito, tekstų rengyklė parodys sekantį tekstą, kuris yra lygus jūsų įrašui. Galite žiūrėti ir redaguoti tekstą, o tada paspausti Ieškoti kito dar kartą po surasto teksto.

Jeigu užvėrėte dialogo langą, galite paspausti klavišų kombinaciją (Vald+Lyg2+F), kad rastumėte kitą tekstą be dialogo lango atvėrimo.

Kitu atveju, galite naudoti piktogramas, dokumento apačioje dešinėje, kad neitumėte iki kito teksto ar bet kokio kito objekto dokumente.

Kai paspaudžiate Ieškoti visų, tekstų rengyklė pažymi visus tekstus, kurie atitinka jūsų įrašą. Dabar pavyzdžiui galite nustatyti visą surastą tekstą į pusjuodį arba pritaikyti rašmens stilių visam tekstui vienu kartu.

Pakeisti tekstą

Note Icon

Skirtingai nuo teksto paieškos, teksto keitimas negali būti apribotas tik tai dabartiniu žymėjimu.


 1. Pasirinkite Taise → Ieškoti ir keisti, kad atvertumėte Ieškoti ir keisti dialogo langą.

 2. Įveskite tekstą į paiešką Ieškoti teksto langelyje.

 3. Įveskite tekstą, kad pakeistumėte rastą tekstą Pakeisti su teksto langelį.

 4. Paspauskite Pakeisti arba Pakeisti viską.

Kai paspaudžiate Pakeisti, tekstų rengyklė ieškos visame dokumente teksto Ieškoti langelyje, pradedant dabartine žymėklio vieta. Kai tekstas bus rastas, tekstų rengyklė paryškins tekstą ir palauks jūsų atsako. Paspauskite Pakeisti kad pakeistumėte paryškintą tekstą dokumente su tekstu Pakeisti teksto langelyje. Paspauskite Ieškoti kito prie kito surasto teksto, nepakeičiant dabartinio žymėjimo.

Kai paspaudžiate Pakeisti viską, tekstų rengyklė pakeičia visą tekstą, kuris atitinka užklausą.

Ieškoti stilių

Norite ieškoti viso teksto dokumente, kuriam pastraipos stiliui jis yra priskirtas, pavyzdžiui „Antraštė 2“ stilius.

 1. Pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti, kad atvertumėte Ieškoti ir keisti dialogo langą.

 2. Paspauskite Kitos parinktys išskleistumėte dialogo langą.

 3. Patikrinkite Pastraipos stiliai.
  Ieškoti teksto langelis dabar yra sąrašo langelis, kur galite pažymėti bet kuriuos patraipos stilius, kurie yra pritaikyti dabartiniame dokumente.

 4. Pasirinkite stilių paieškai, o tada spauskite Ieškoti kito arba Ieškoti visų.

Ieškoti formatų

Norite rasti visą tekstą savo dokumente, kuriam tam tikras rašmens formatas yra priskirtas.

Note Icon

Formatų ieškojimas ieško tik tam tikrų rašmens požymių, jis neranda požymių, kurie yra pritaikyti kaip stiliaus dalis.


 1. Pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti, kad atvertumėte „Ieškoti ir keisti“ dialogo langą.

 2. Paspauskite Daugiau parinkčių kad išskleistumėte dialogo langą.

 3. Paspauskite Formatas mygtuką.

 1. Paspauskite Ieškoti kito arba Ieškoti visų.

Daugiau parinkčių

Panašių paieška gali rasti tekstą, kuris yra beveik toks pats, kaip ir jūsų ieškomas tekstas. Galite nustatyti rašmenų skaičių, kuriam bus leista skirtis.

Patikrinkite Ieškoti panašių parinktį ir papildomai paspauskite Panašumai mygtuką, kad pakeistumėte nustatymus. (Nustatyti visų trijų skaičių reikšmę į 1 puikiai veikia angliškam tekstui.)

Tip Icon

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


Žvalgiklis

Žvalgiklis yra pagrindinis įrankis objektų ieškojimui ir žymėjimui. Taip pat galite naudoti žvalgiklį skyrių perkėlimui ir išdėstymui, suteikdami matmenų rodymą savo dokumentui.

Pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis kad atvertumėte žvalgiklio langą.

Naudokite žvalgiklį įterpti objektus, saitus ir nuorodas į tą patį dokumentą arba iš kitų atvirų dokumentų. Žiūrėkite Žvalgiklio vadovą, kad rastumėte daugiau informacijos.

Spauskite piktogramą su mėlynu apskritimu apačioje dešinėje savo dokumento dalyje, kad atvertumėte mažą naršymo langą.

Naudokite mažą naršymo langą, kad greitai peršoktumėte į kitą objektą arba surastumėte kitą tekstą savo dokumente.

Paremkite mus!