Įterpiamas fiksuotas arba kintamas datos laukas

Galite įterpti dabartinę datą kaip lauką, kuris atsinaujina kiekvieną kartą, kai atveriate dokumentą arba kaip lauką, kuris neatsinaujina.

  1. Pasirinkinte Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų ir paspauskite Dokumentas skirtuką.

  2. Paspauskite „Data“ Tipas sąraše ir galite pasirinkti atlikti vieną iš pateiktųjų veiksmų:

    Norėdami įterpti datą kaip lauką, kuri atsinaujina kiekvieną kartą, kai atveriate dokumentą, paspauskite „Data“ Pažymėti sąraše.

    Norėdami įterpti datą kaip lauką, kuris neatsinaujina, spauskite „Data (fiksuota)“ Pažymėti sąraše.

Apie laukus

Užklausiami naudotojų duomenys laukuose arba sąlygose

Pridedami įvedimo laukai

Paremkite mus!