Apie laukus

Laukai yra naudojami duomenims, kurie dokumente nuolatos keičiasi, tokie kaip dabartinė data ar visas dokumento puslapių skaičius.

Laukų peržiūra

Laukai sudaryti iš lauko pavadinimo ir lauko turinio. Norėdami pakeisti lauko rodymą tarp lauko pavadinimo ir lauko turinio, pasirinkite Rodymas → Lauko pavadinimai.

Norėdami rodyti arba paslėpti lauko ryškinimą dokumente, pasirinkite Peržiūra → lauko šešėliavimai. Norėdami negrįžtamai išjungti šią funkciją, pasirinkite → LibreOffice → Programos spalvos ir išvalykite žymimąjį langelį iš Lauko šešėliavimai.

Norėdami pakeisti lauko šešėliavimų spalvą, pasirinkite → LibreOffice → Programos spalvos, nustatykite Lauko šešėliavimo parinktis ir tada pasirinkite kitą spalvą spalvų nuostatų langelyje.

Lauko savybės

Daguma laukų tipų dokumente, įskaitaint duomenų bazės laukus, kaip ir rodo kintamas reikšmes.

Pateikti lauko tipai vykdo veiksmą, kai paspaudžiate lauką:

Lauko tipas

Savybė

Vietaženklis

Atveria dialogo langą, kad įterptumėte objektą atitinkantį vietaženklį, išskyrus teksto vietaženkliams. Teksto vietaženkliams paspauskite vietaženklį ir rašykite ant jo.

Įterpti nuorodą

Perkelia pelės rodyklę į nuorodą.

Vykdyti makrokomandą

Paleidžia makrokomandą.

Įvedimo laukas

Atveria dialogo langą, kur galite redaguoti lauko turinį.


Atnaujinami laukai

Norėdami atnaujinti visus laukus dokumente, paspauskite F9 arba pasirinkite Taisa → Pasirinkti visus ir tada paspauskite F9.

Norėdami atnaujinti lauką, kuris buvo įterptas iš duomenų bazės, pasirinkite lauką ir tada spauskite F9.

Note Icon

Vietaženkliai nėra atnaujinami.


Paremkite mus!