Šalinami žodžiai iš vartotojo žodyno

  1. Pasirinkite → Kalbos nuostatos → Rašymo pagalba.

  2. Pasirinkite vartotojo žodyną, kurį norite redaguoti vartotojo sąraše ir tada spauskite Taisa.

  3. Pasirinkite žodį, kurį norite pašalinti iš Žodžių sąrašo ir tada spauskite Šalinti.

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Paremkite mus!