Kuriamas puslapio stilius, remiantis dabartiniu puslapiu

Galite suprojektuoti puslapio maketą ir pagal jį sukurti puslapio stilių.

Pavyzdžiui, galite sukurti puslapio stilių, kuris pavaizduoja tam tikrą antraštę ir kitą puslapio stilių, vaizduojantį kitą antraštę.

  1. Atverkite naują teksto dokumentą, pasirinkite Rodymas → Stiliai ir spauskite Puslapio stiliai piktogramą.

  2. Spauskite Stilių veiksmai piktogramą ir pasirinkite Naujas stilius iš atrankos esantį submeniu.

  3. Įveskite pavadinimą puslapiui į stiliaus pavadinimas langelį ir spauskite Gerai.

  4. Du kartus paspauskite ant pavadinimo sąraše, kad pritaikytumėte stilių dabartiniam puslapiui.

  5. Pasirinkite Įterpti → Antraštė ir Poraštė → Antraštė ir pasirinkite nauja puslapio stilių iš sąrašo.

  6. Įveskite tekstą, kurį norite matyti antraštėje. Padėkite žymeklį į pagrindinę teksto sritį už antraštės ribų.

  7. Pasirinkite Įterpti → Daugiau lūžių → Rankiniu būdu įterpiamas lūžis.

  8. Tipas srityje, pasirinkite Puslapio lūžis ir pasirinkite „Numatytasis puslapio stilius“ iš Stilius langelio.

  9. Kartokite žingsnius 2-6, kad sukurtumėte antrą savo kūrybos puslapio stilių su skirtinga antrašte.

Paremkite mus!