Adding Chapter Numbers to Captions

Galite įterpti skyriaus skaičius pavadinimuose.

Įsitikinkite, kad tekstas dokumente yra surengtas pagal skyrius ir, kad skyriaus pavadinimai, o jeigu norite, tai ir sekcijų pavadinimai, naudoja vieną iš iš anksto apibrėžtų antraštės pastraipos stilių. Taip pat galite priskirti numeravimo parinktis antraštės pastraipos stiliams.

  1. Pasirinkite elementą, kuriam norite pridėti pavadinimą.

  2. Pasirinkite Įterpti → Pavadinimas.

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. Spauskite Parinktys.

  5. LangelyjeLygis pasirinkite antraštės lygių skaičių, kad įterptumėte jį į skyriaus skaičių.

  6. Įrašykite rašmenį, kurį norite atskirti nuo skyriaus skaičiaus, iš pavadinimo skaičiaus Skirtukas langelyje ir spauskite Gerai.

  7. Pavadinimas dialogo lange, spauskite Gerai.

Tip Icon

LibreOffice gali automatiškai pridėti pavadinimą, kai įterpiate objektą, paveikslą ar lentelę. Pasirinkite → LibreOffice Tekstų rengyklė → Automatinis pavadinimas.


Paremkite mus!