Pavadinimų naudojimas

Teksto dokumentuose galite pridėti nuosekliai sunumeruotus pavadinimus į paveikslus, lenteles, kadrus ir grafikos objektus.

Galite redaguoti tekstą ir sričių skaičių skirtingiems pavadinimų tipams.

Note Icon

Kai pridedate pavadinimą nuotraukai arba objektui, objekto ir pavadinimo tekstas būna įdėti kartu į naują kadrą. Kai pridedate lentelei pavadinimą, pavadinimo tekstas būna įterpiamas kaip pastraipa šalia lentelės. Galite pridėti pavadinimą į kadrą, pavadinimo tekstas būna pridedamas į tekstą kadro viduje, prieš arba po egzistuojančio teksto.


Tip Icon

Norėdami pajudinti objektą ir pavadinimą, tempkite kadrą, kuris turi šiuos elementus. Norėdami atnaujinti pavadinimo numeravimą po kadro pajudinimo, spauskite F9.


Norėdami apibrėžti pavadinimą elkites taip:

  1. Pasirinkite elementą, kuriam norite pridėti pavadinimą.

  2. Pasirinkite Įterpti → Pavadinimas.

  3. Pasirinkite parinktis, kurių norite ir spauskite Gerai. Jeigu norite, galite įvesti kitą tekstą Kategorija langelyje, pavyzdžiui Figūra.

Note Icon

Galite redaguoti pavadinimo tekstą tiesiai dokumente.


Pavadinimas yra suformatuojamas su pastraipos stiliumi, kuris atitinka kategorijos pavadinimą. Pavyzdžiui, jeigu įterpiate „lentelė“ pavadinimą, tuomet „lentelė“ pastraipos stilius būna pritaikomas pavadinimo tekstui.

Tip Icon

LibreOffice gali automatiškai pridėti pavadinimą, kai įterpiate objektą, paveikslą, kadrą ar lentelę. Pasirinkite → LibreOffice tekstų rengyklė → automatinis pavadinimas.


Paremkite mus!