Skaičiuojama per lenteles

Galite atlikti skaičiavimus, kurie tęsiasi per daugiau nei vieną lentelę teksto dokumente.

  1. Atverkite teksto dokumentą, įterpkite dvi lenteles ir įrašykite skaičius keliuose langeliuose abejose lentelėse.

  2. Vienoje iš lentelių uždėkite žymeklį į tuščią langelį.

  3. Paspauskite F2.

  4. Formulių juosta įveskite funkciją, kurią norite atlikti, pavyzdžiui, =SUM.

  5. Paspauskite ant langelio, kuriame yra skaičius, paspauskite pliuso ženklą (+) ir tada paspauskite ant kito langelio, kuriame yra skaičius.

  6. Paspauskite Įvesti.

Formulių juosta

Skaičiuojama teksto dokumentuose

Apskaičiuojamos kompleksinės formulės teksto dokumentuose

Skaičiuojami ir įdedami formulės rezultatai į teksto dokumentą

Skaičiuojama lentelės langelių sekos suma

Paremkite mus!