Skaičiuojama lentelės langelių sekos suma

 1. Pasirinkite Lentelė → Įterpti lentelę ir į teksto dokumentą įterpkite lentelę su vienu stulpeliu ir daugiau nei viena eilute.

 2. Įrašykite skaičių į kiekvieną stulpelio langelį, bet palikite paskutinį langelį stulpelyje tuščią.

 3. Padėkite žymeklį į paskutinį stulpelio langeį ir tada paspauskite Suma piktogramą Lentelės juostoje.
  Formulės juosta atsiranda su įrašu "=sum".

 4. Pasirinkite pirmąjį langelį iš sekos, kurią norite susumuoti, nutempkite į paskutinį langelį ir tada atleiskite.
  LibreOffice įterpia formulę reikšmių sumos skaičiavimui dabartiniame stulpelyje.

 5. Paspauskite „Įvesti“ arba Pritaikyti formulių juostoje.
  Reikšmių suma dabartiniame stulpelyje yra įvesta į langelį.

Jeigu įvedate kitą skaičių bet kurio stulpelio vietoje, suma bus atnaujinta, kai tik spustelėsite paskutinį stulpelio langelį.

Taip pat jūs galite greitai apskaičiuoti skaičių, esančių eilutėse, sumą.

Formulių juosta

Skaičiuojama teksto dokumentuose

Apskaičiuojamos kompleksinės formulės teksto dokumentuose

Skaičiuojami ir įdedami formulės rezultatai į teksto dokumentą

Skaičiuojama per lenteles

Paremkite mus!