……………………

Naudotojo apibrėžtos kraštinės teksto dokumentuose

Galite pritaikyti daugybę skirtingų kraštinių pažymėtiems langeliams tekstų rengyklės lentelėje ir visai lentelei. Kiti objektai teksto dokumentuose irgi gali turėti naudotojo apibrėžtas kraštines. Pavyzdžiui, galite priskirti kraštines puslapio stiliams, kadrams ir įterptiems paveikslams bei diagramoms.

  1. Pasirinkite langelį arba langelių bloką tekstų rengyklės lentelėje.

  2. Pasirinkite Lentelė → Savybės.

  3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite kortelę Kraštinės.

  4. Pasirinkite kraštinės nustatymus, kuriuos norite pritaikyti pasirinktiems langeliams, ir spustelėkite Gerai.

Jei norite pritaikyti daugiau nei vieną kraštinės stilių, naudokite srities Linijos parinktis.

Langelių išdėstymas

Langelių sritis atrodys taip kaip pasirinktas langelių išdėstymas.

Pažymėta sritis

Kraštinių išdėstymo sritis

Vienas pažymėtas langelis lentelėje, kuris turi daugiau nei vieną langelį ar žymeklis lentelės viduje be pažymėto langelio

vieno langelio kraštinė

Vieno langelio lentelėje langelis pažymėtas

Pažymėtas viena langelio kraštinė

Pažymėti langeliai stulpelyje

Stulpelyje pažymėta kraštinė

Pažymėti langeliai eilutėje

pažymėta eilutės kraštinė

Pažymėta visa 2x2 lentelė arba daugiau langelių

blokuoti pažymėtą kraštinę


Numatytosios nuostatos

Jei norite keisti lentelės kraštines, spustelėkite vieną iš Numatytųjų parinkčių piktogramų.

Pavyzdžiai

Pasirinkite bloką iš apytiksliai 8x8 langelių, tada pasirinkite Lentelė → Savybės → Kraštinės skirtuką.

Numatytosios piktogramos kraštinėms

Tęskite, jei norite pamatyti, kurios linijos bus ištrintos ar sukurtos spustelėjus likusias piktogramas.

Vartotojo aprašytos nustatymai

Vartotojo aprašymo srityje, spustelėję nustatysite arba pašalinsite pavienes linijas. Peržiūroje matysite linijas trijose skirtingose būsenose.

Jei norite keisti būseną, pakartotinai spustelėkite kraštinę arba kampą.

Linijų tipai

Paveikslas

Paaiškinimas

Juoda linija

vienguba linija kraštinei

Juoda linija nustato pasirinktų langelių atitinkančią liniją. Jei linijos storį nurodysite 0,05 tšk., ji bus vaizduojama punktyrine. Jei pasirinksite dvigubos linijos stilių, juoda linija peržiūroje taps dviguba.

Pilka linija

Pilka linija kraštinei

Jei pažymėtų langelių linija nesikeičia, tai ji vaizduojama pilka linija. Tokiu būdu nei viena linija nebus pašalinta ar nustatyta.

Balta linija

Balta linija kraštinei

Balta linija bus rodoma, kai pašalinsite atitinkančią liniją pažymėtuose langeliuose.


Pavyzdžiai

  1. Pasirinkite vieną langelį tekstų rengyklės lentelėje ir tada pasirinkite Lentelė → Savybės → Kraštinės.

  2. Pasirinkite storą linijos stilių.

  3. Norėdami nustatyti apatinę kraštinę, spauskite apatinį kraštą pakartotinai iki kol pamatysite storą liniją.

nustatoma stora apatinė kraštinė

note

Visi langeliai tekstų rengyklės lentelėje numatytomis sąlygomis turi kairiąją ir apatinę liniją. Dauguma langelių lentelės perimetre turi daugiau linijų pritaikytų numatytomis sąlygomis.


warning

Visos linijos peržiūroje parodytos baltai bus ištrintos iš langelio.


Nustatomos kraštinės rašmenims

Nustatomos puslapių kraštinės

Pastraipų kraštinių nustatymas

Paremkite mus!