Išimčių įtraukimas į automatinio taisymo sąrašą

Automatinio taisymo funkciją galima nustatyti taip, tam tikros santrumpos arba žodžiai, kuriuose yra ir didžiųjų, ir mažųjų raidžių, nebūtų taisomi.

  1. Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Išimtys.

  2. Toliau galima atlikti vieną iš šių veiksmų:

    Langelyje Santrumpos, kurios baigiasi tašku įveskite tašku besibaigiančią santrumpą ir spustelėkite mygtuką Kurti.

    Langelyje Žodžiai DViem DIdžiosiomis RAidėmis įveskite žodį ir spustelėkite Kurti.

Tip Icon

Jei norite atsisakyti atlikto automatinio taisymo, paspauskite klavišų kombinaciją +Z. Tokiu būdu žodis arba santrumpa taip pat bus įtraukta į automatinio taisymo išimčių sąrašą.


Automatic Check Spelling

Paremkite mus!